Sjuksköterskebristen

De orkar inte längre – ingen fast sjuksköterska kvar i Gällivare

De orkar inte längre – ingen fast sjuksköterska kvar i Gällivare
Lena Norén tycker att man har kommit till vägs ände när det gäller sjuksköterskebemanningen i Gällivare kommun.

I många år har det rått stor brist på sjuksköterskor i Gällivare kommun. I takt med att arbetsbördan har ökat för dem som jobbat kvar säger nu allt fler upp sig. De orkar inte längre. Från juli finns det inte en enda fast sjuksköterska kvar inom hemsjukvården.

– Det här är inget nytt problem. Vårdförbundet har följt den här verksamheten under en längre tid. Till slut kommer man till vägs ände. Det är där vi är nu, säger Lena Norén som sitter i Vårdförbundet Norrbottens styrelse.

I en arbetsmiljöanmälan som lämnades in till ledningen i slutet av maj beskrivs situationen som ohållbar. Under flera år har man varit beroende av bemanningssjuksköterskor och timvikarier.

Blir helt utan fast anställda

I hemsjukvården finns det sju sjukskötersketjänster. I våras sa de två tillsvidareanställda sjuksköterskor som fortfarande är i tjänst upp sig. Från och med juli månad står man helt utan fast anställda sjuksköterskor. Detta samtidigt som man inte lyckas få tag på tillräckligt med hyrsjuksköterskor.

Socialförvaltningen har erbjudit sjuksköterskorna inom vård- och omsorgsboendena 5 000 kronor extra i månaden om de kan tänka sig att flytta över till hemsjukvården. Ingen har nappat på erbjudandet.

Schemat för sjuksköterskorna på vård- och omsorgsboendena har som resultat av sjuksköterskebristen ändrats under våren ändrats så att de jobbar färre timmar per pass och i stället fler dagar. Sedan schemaomläggningen har fem av dem som arbetar på boenden sagt upp sig.

– Arbetsbelastningen är för stor. Jag måste tänka på min egen hälsa. De senaste fyra-fem månaderna har jag 36 boenden som jag ska föröka hinna med, jämfört med 18 som är det normala. Jag har svårt att släppa jobbet när jag är ledig och har börjat få svårt att sova, säger Erik Kalander som är en av de sjuksköterskor som nyligen sagt upp sig.

Saknas 17-18 sjuksköterskor

Inför sommaren saknas tolv sjuksköterskor. Lyckas man inte nyrekrytera kommer enligt Vårdförbundet att stå utan 17-18 sjuksköterskor till hösten.

– Så här illa har det aldrig varit förut. Vi upplever att arbetsgivaren aldrig tagit ett övergripande tag över verksamheten. Man släcker lite bränder här och lite bränder där och skjuter hela tiden problemen framför sig, säger Lena Norén.

Under sommaren tror hon att man kommer att kunna hanka sig fram.

– De stora problemen kommer till hösten, när en redan utsliten personal ska ta hand om ännu fler patienter per sjuksköterska, säger hon.

I den arbetsmiljöanmälan som Vårdförbundet gjort kräver de tre saker:

  • Att arbetsgivaren ska klargöra för varje sjuksköterska vilka arbetsuppgifter de ska utföra och antalet brukare som de ska ansvara för.
  • Att arbetsgivaren i samverkan med varje sjuksköterska ska utreda tidsåtgången för samtliga arbetsuppgifter och bedöma möjligheterna att hinna med dem under ordinarie arbetstid.
  • En förteckning över de arbetsuppgifter som ska plockas bort.

Vårdfokus har inte lyckats nå socialchefen i Gällivare kommun. Men enligt medicinskt ansvarige sjuksköterskan Ingela Öhman är situationen mycket allvarlig.

– Det var först i samband med att det började komma in uppsägningar i början av maj som jag förstod hur illa det var, säger Ingela Öhman som varit medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen i cirka ett år.

Patientsäkerheten i fara

Hon förklarar att det är svårt att garantera patientsäkerheten i ett sådant här läge.

– Jag ser att det finns en risk för en vårdskada, absolut. Vi försöker hitta lösningar, men det är inte lätt, säger Ingela Öhman.

Hon tycker dock att de krav som ställts av Vårdförbundet är motsägelsefulla. Inte minst kravet på att utreda tidsåtgången för olika arbetsuppgifter.

– Redan ett par veckor innan vi fick anmälan förklarade vi som arbetsgivare att vi ville göra en tidsstudie. Det sa Vårdförbundets medlemmar nej till.

”Sjuksköterskorna gör lite som de vill”

Hon tycker att det är svårt att göra en förteckning över vilka arbetsuppgifter som varje sjuksköterska ska utföra.

– Ja eftersom de faktiskt inte följer de rutiner vi har. Man gör lite som man själv vill. Jag ser en hel del brister, både från ledningen, från mig och från sjuksköterskorna själva, säger Ingela Öhman.

Vad sjuksköterskorna slarvar med vill hon dock inte berätta. Det säger hon sig spara till svaret på Vårdförbundets arbetsmiljöanmälan som ska lämnas senast på fredag i denna vecka.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida