Internationell vädjan till Bahrains kung att släppa sjukvårdspersonalen

Den 14 juni faller domen mot den fängslade sjukvårdspersonalen i Bahrain. I ett brev till landets kung vädjar nu de internationella yrkesorganisationerna för sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster och tandläkare om ett omedelbart frisläppande.

”På hela världens sjukvårdspersonals vägnar uttrycker vi vår oro för att de fängslade inte har fått en opartisk och rättvis prövning. Vi förutsätter att hänsyn tas till de rapporter med tortyranklagelser som Bahrains oberoende utredning funnit och vädjar om att de släpps omedelbart.”

Det skriver den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN i ett brev till kung Shaikh Hamad bin ’Issa Al Khalifa av Bahrain. Brevet är undertecknat av ytterligare tre internationella medicinska yrkesorganisationer: läkarnas, sjukgymnasternas och tandläkarnas.

Ordföranden för Bahrains sjuksköterskeförbund, Roula al-Saffar, är en av de 20 fängslade. De anklagas för omstörtande verksamhet på grund av att de våren 2011 vårdade demonstranter som hade deltagit i protester mot regimen.

De fyra internationella yrkesorganisationerna påminner i sitt brev om att vårdpersonal har en moralisk och etisk plikt att behandla varje individ som kommer till sjukhuset, oavsett politisk, religiös eller etnisk tillhörighet. ”Det är därför av avgörande betydelse att de skyddas så att de kan fullfölja sin plikt både i freds- och krigstid.”

De kräver att alla anklagelser släpps och att de fängslade återinsätts i sina arbeten så att de kan fortsätta vårda alla dem som behöver.

De vill också att de bahrainska myndigheterna omedelbart startar en oberoende utredning av anklagelserna om tortyr och dålig behandling av några av de åtalade och att resultaten av utredningen offentliggörs samt att eventuella skyldiga ställs inför rätta.

”Världens ögon är riktade mot Bahrain när domen faller den fjortonde juni för den kommer att få återverkningar även i andra länder. Vi uppmanar er att säkerställa de mänskliga rättigheterna för landets befolkning genom att släppa alla anklagelser och befria de fängslade”, skriver organisationerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida