Student

Intresset för utbildningarna fortsätter att sjunka

Intresset för utbildningarna fortsätter att sjunka
Totalt sett syns en liten uppgång i antalet sökande till högskolan inför höstterminen 2019, enligt UHR. Men det gäller inte utbildningarna till Vårdförbundets yrkesgrupper. Arkivbild: Getty Images

På fem år har antalet sökande till sjuksköterskeprogrammet minskat med över en femtedel. Intresset för att utbilda sig till röntgensjuksköterska har dalat ännu mer dramatiskt.

Siffror från UHR, Universitets- och högskolerådet, visar att det är nästan 5 000 färre som sökt till sjuksköterskeprogrammen inför höstterminen 2019 jämfört med antalet sökande höstterminen 2015.

Nedgången, som skett år för år, är en del av en nationell trend. Sedan hösten 2014 har söktrycket till högskolan minskat, bland annat som en konsekvens av den goda arbetsmarknaden.

Följer inte trenden

Inför årets hösttermin har UHR sett ett trendbrott. Istället för att fortsätta minska har söktrycket till högskolan generellt sett planat ut. Men detta gäller inte utbildningarna till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska. Här har antalet sökande istället fortsatt att minska.

Samma trend gäller troligtvis också utbildningarna till barnmorska, enligt UHR, men här finns inga säkra jämförbara siffror eftersom ansökningsförfarandet förändrats.

Här minskar det mest

Räknat i antalet personer är det sjuksköterskeprogrammen som tappat flest intresserade. Men räknat i procent är det utbildningarna till röntgensjuksköterska som drabbats värst, med ett minskat söktryck på 41 procent de senaste fem åren.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida