Student

Färre söker viktiga vårdutbildningar

Färre söker viktiga vårdutbildningar
Antalet sökande till universitetens yrkesprogram fortsätter att minska. Arkivbild: Mostphotos

Antalet sökande till högskolan som har barnmorskeprogrammet som sitt förstahandsval har minskat med en femtedel inför vårterminen 2018. Vårdfokus har siffrorna även för utbildningarna till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska.

1 november 2017

Vården skriker efter sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Men inför vårterminen 2018 är det färre som söker de viktiga vårdutbildningarna, jämfört med hur söktrycket såg ut för ett år sedan.

Störst tapp

Minskningen gäller både antalet sökande totalt sett och de som har utbildningarna som sitt förstahandsval. Röntgensjuksköterskeprogrammet är ett undantag med något fler förstahandssökande inför vårterminen 2018, men färre sökande totalt sett.

Barnmorskeprogrammet ser ett tapp i antalet förstahandssökande med nästan 20 procent.

Såhär ser söktrycket ut inför vårterminen 2018, jämfört med vårterminen 2017:

Barnmorskeprogrammet
1184 sökande
minus 356
536 förstahandssökande
minus 110

Sjuksköterskeprogrammet
13 048 sökande
minus 896
8845 förstahandssökande
minus 511

Biomedicinska analytikerprogrammet
324 sökande
minus 70
94 förstahandssökande
minus 34

Röntgensjuksköterskeprogrammet
672 sökande
minus 42
204 förstahandssökande
plus 11

Trenden med minskat antal sökande ses i alla utbildningar med yrkesexamen.

För sjuksköterskeutbildningen påverkas resultatet delvis av att ett par lärosäten valt att administrera antagningen till specialistsjuksköterskeutbildningarna i lokala antagningsomgångar, med resultatet att dessa sökande inte kommer med i statistiken. Men detta kan bara förklara en mindre del av minskningen, enligt Universitets och högskolerådet, UHR, som siffrorna kommer ifrån.

 

En trend som fortsätter

  • Att antalet sökande till universitet och högskolor minskar är en trend som fortsätter.
  • En anledning till varför det totala antalet sökande har minskat är för att färre unga personer söker utbildning.
  • Antalet sökande under 24 år har minskat med 1 procent mellan vårterminen 2017 och vårterminen 2018.
  • Inför vårterminen är det 219 381 sökande till universitet och högskolor, en minskning med cirka 0,2 procent jämfört med inför vårterminen 2017.
  • Antalet sökande till utbildningar som leder till yrkesexamina har minskat med cirka 5 procent till 43 359 sökande inför vårterminen 2018.

Fakta: UHR

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida