it i vården

It-systemen dåligt anpassade till sjuksköterskornas vardag

It-systemen dåligt anpassade till sjuksköterskornas vardag
Sjuksköterskor stressas av vårdens it-system, som inte pratar med varandra och som inte är anpassade för slutanvändarna. En ny studie ska försöka hitta lösningar på problemet. Arkivbild: Mostphotos

Vårdens alla it-lösningar är en stressfaktor. Nu ska en studie undersöka om systemen kan anpassas mer utifrån sjuksköterskors arbetssituation.

5 oktober 2017

– Tekniken görs av män och betraktas som en manlig domän. Det får effekter när man pytsar ut den på kvinnodominerade arbetsplatser, som sjukvården, säger Minna Salminen-Karlsson, genusforskare på Uppsala universitet, till Suntarbetsliv.

Hon ingår i en forskargrupp som ska undersöka hur it-systemen i vården påverkar arbetsmiljön, bland annat sett ur ett genusperspektiv. Allt för ofta är det mer fokus på funktion och teknik än på arbetsmiljö när nya system ska införas.

Håller koll på många system

På större sjukhus kan personalen – och då främst sjuksköterskor – få brottas med upp emot 15 olika system, som inte alltid kommunicerar med varandra på ett tillfredställande sätt. När tekniken strular används ofta telefon för att förmedla information.

Vårdfokus har tidigare rapporterat om en avhandling som undersökte hur vitalparametrar dokumenteras i datajournaler. I vissa fall kunde det krävas upp emot 17 klick för att föra in ett enkelt blodtryck i journalen. 

Ta fram nytt beslutsstöd

Ett av målen med forskningsprojektet, som pågår under tre års tid, är att ta fram ett beslutsstöd som kan användas när vården ska upphandla och införa it-lösningar. Förhoppningen är att det ska leda till en förbättrad it-arbetsmiljö som kommer patienter till nytta och ger samhällsekonomiska vinster, bland annat genom minskad sjukfrånvaro bland personalen.

Frågeställningarna omfattar bland annat hur digitaliseringen har påverkat stress och välbefinnande, kontroll över arbetssituationen, digitaliseringens effekter på verksamhetens kvalité, samt kommunikation med patienter och andra intressenter. Datainsamlingen görs bland annat genom intervjuer med sjuksköterskor och undersköterskor, deltagande observationer och enkäter.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida