Utredda fall

Ivo-kritik efter utebliven introduktion för hyrsjuksköterska

En inhyrd sjuksköterska förväntades arbeta ensam i en kommun utan att få inskolning först. ”Alldeles för patientosäkert” menade sjuksköterskan som gick därifrån och anmälde arbetsgivaren till Ivo.

26 februari 2020

I slutet av november förra året fick en sjuksköterska, anställd av ett bemanningsföretag, ett uppdrag som kommunsjuksköterska i södra Sverige. När hon kom till det bokade kvällspasset fick sjuksköterskan besked om att hon skulle arbeta ensam utan föregående introduktion.

Sjuksköterskan fick börja passet med att läsa lite i en pärm med kommunens riktlinjer, men valde sedan att avsäga sig uppdraget. Hon ansåg att det inte var patientsäkert att arbeta under rådande omständigheter, bland annat eftersom hon saknade erfarenhet av kommunens datajournalsystem.

Hel kommun helt ensam

Hyrsjuksköterskan valde att anmäla kommunen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för bristande introduktion. I sin anmälan skriver hon att det är en stor patientsäkerhetsrisk att ta ansvar för en hel kommun utan att först ha fått introduktion, hur rutinerad man än är.

Ivo ger sjuksköterskan rätt och skriver i sitt beslut att arbetsgivaren har brustit i att säkerställa att inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal får den introduktion som krävs för att ge patientsäker vård. Myndighetens utredningen visar att kommunen har rutiner för introduktion av nyanställda, men att de inte följdes.

Kommunchefen skriver i ett mejl till chefen för bemanningsföretaget att det är bemanningsföretaget, eller den inhyrda personalens, ansvar att i god tid meddela om det finns behov av introduktion. Men enligt kommunens avtal med bemanningsföretaget är det kommunens ansvar att säkerställa arbetsledning och introduktion av inhyrda sjuksköterskor.

Allt går inte att läsa

Bemanningsföretaget hade i det aktuella fallet uppgett att sjuksköterskan hade erfarenhet av att arbeta i datajournalsystemet, vilket alltså var felaktigt. Men kommunen borde ändå ha sett till att hon fått kännedom om andra rutiner, i synnerhet som hon skulle vara den enda sjuksköterskan i tjänst utan någon kollega att rådfråga.

Att vara sjuksköterska i kommunal verksamhet innebär ett stort ansvar och allt går inte att läsa sig till, skriver i Ivo i sitt beslut och avslutar nu ärendet.

Diarienr hos Ivo: 3.5.1-44791/2019-3

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida