Löneöversyn 2016

Jämställda löner i Skåne först om 100 år

Jämställda löner i Skåne först om 100 år
Enligt Vårdförbundet kommer det att ta minst hundra år innan kvinnornas löner i Region Skåne är lika bra som männens. Arkivbild: Mostphotos

Region Skåne säger sig vilja verka för jämställda löner. Men det kommer att ta mer än hundra år att nå dit. Åtminstone med det lönepåslag som arbetsgivaren föreslagit i årets löneöverläggningar, konstaterar Vårdförbundet.

I löneöversynen för 2016 slår regionen fast att det alltjämt finns anledning att prioritera de yrkesgrupper som Vårdförbundet företräder, det vill säga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Som riktmärke anges därför att kvinnodominerade vårdyrken med medellång högskoleutbildning under de tre närmaste åren ska hamna minst en procent över vad andra får sammantaget. Per år handlar det om ett extra lönepåslag på cirka 0,3 procent.

”Inte lyssnat”

– Det här visar att de över huvud taget inte har lyssnat på oss i årets löneöverläggningar. Det är alldeles för lite för att nå jämställdhet och det är för lite om man vill kunna rekrytera och behålla personal, säger Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundets Skåneavdelning.

I ett yrkande till årets regionövergripande löneöverläggningar hänvisar Vårdförbundet till regionens eget värderingsinstrument. Det visar att Vårdförbundets medlemsgrupper är högre värderade men lägre lönesatta än manligt dominerade grupper med likvärdig eller kortare utbildningslängd.

Enligt Vårdförbundet kommer ett så litet påslag som 0,3 procent per år leda till att skillnaderna i medellön mellan manliga och kvinnliga yrken i vården ökar än mer.

Visserligen uppnår man inte jämställda löner över en natt, konstaterar Vårdförbundet i sitt yrkande, men man tycker inte att det är rimligt att det ska behöva ta mer än 100 år.

Kräver 3,5 procent mer per år

Vårdförbundets krav är att lönerna för medlemsgrupperna varje år ska öka med minst 3,5 procent mer än vad andra får sammantaget under den närmaste treårsperioden, chefer inkluderat.

Förbundet vill också att biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor prioriteras särskilt i årets lönerevision.

Hur det i realiteten blir avgörs i de lokala löneöverläggningar som nu startar ute på de enskilda förvaltningarna i Region Skåne.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida