JK utreder inte förtal av masen som larmade om Koppargården

Justitiekanslern, JK, har fått en anmälan om förtal från den medicinska ansvariga sjuksköterskan i kommunen. Beslutet blev att inte utreda ärendet.

16 juli 2014

Effekterna av det som har kallats Carema-skandalen har inte avtagit helt. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning anser att hon har blivit förtalad i två böcker och i tidningen Dagens samhälle i samband med att hon larmade om missförhållanden på äldreboendet Koppargården.

Dagens samhälle ifrågasatte i egna artiklar Dagens Nyheters rapportering om vanvård på Koppargården som fick stor spridning i medierna. Det gjorde även Vårdfokus, men på delvis andra grunder (länk till artikeln finns här till höger).

Ifrågasatt och hyllad

I en artikel skriver Dagens samhälle att masen flera gånger har dykt upp i media och larmat om missförhållanden på äldreboenden. ”Det kan tyda på civilkurage och pliktkänsla. Det kan också, som flera anonyma röster hävdar, bero på svårighet att skilja enstaka händelser från systemfel”, skriver tidningen.

Demensförbundet har hyllat masen för hennes mod att våga slå larm om missförhållanden på Koppargården. Vid en ceremoni fick hon ta emot priset i kategorin ”Civilkurage inom äldreomsorgen”.

Oklart om preskriptionstid

JK har inte haft tillgång till de anmälda publiceringarna och skriver i sitt beslut att det är oklart om preskriptionstiden har gått ut eller inte. Beslutet att inte inleda någon förundersökning motiveras med att anmälan inte ger underlag som motiverar ingripande genom allmänt åtal.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida