E-hälsa

Journalsystem läggs på is efter fem års krångel

Journalsystem läggs på is efter fem års krångel
– Vigo har vi fått för våra synder, säger Björn Johansson, sjuksköterska i Örgryte-Härlanda och skyddsombud, om journalsystemet som satts på paus. Bild: Sofia Djupsjö

Felen och bristerna anses så allvarliga att patientsäkerheten är hotad och personal slutar eller sjukskrivs av den extra pressen. Nu anmäls journalsystemet Vigo, som används inom hemsjukvården i Göteborgs stad, till Ivo.

21 februari 2019

När systemet – mycket försenat – införts i tre stadsdelar i november 2018, hade det många brister som uppmärksammats under piloten men som inte rättats till. Redan i slutet av januari i år drog medicinskt ansvarig personal i stadsdelarna i nödbromsen genom lex Maria-anmälningar till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, om risk för allvarliga vårdskador.

Björn Johansson är sjuksköterska i stadsdelen Örgryte-Härlanda. Han jobbar på ett äldreboende och ibland som koordinator för hemsjukvården på jourtid.

–  Vigo har vi fått för våra synder. Särskilt i början var vi stressade och hypernervösa över att skriva fel, och att antingen vi själva eller någon kollega skulle bli anmälda till Ivo.

Massor av flikar

Han liknar det som en gissningstävling när personal från hemtjänst, patienter eller anhöriga ringer in när någonting har hänt. Han sitter med journalsystemet på skärmen utan att kunna svara på frågorna. Han hittar inte uppgifterna. Han klickar bland menyer, undermenyer, flikar i det oändliga och på länkar som inte fungerar. 

– ’Vänta, vänta’ får jag säga medan jag letar efter information om patientens sjukdom, om vad som hände i går eller kanske efter det som jag själv skrev in dagen innan. Det har varit nära några gånger att det uppstått vårdskada, men hittills har vi räddats av att det nästan alltid funnits någon sjuksköterska som haft personlig kännedom om patienten.

Förutom patientsäkerheten för de cirka 10 000 patienterna i Göteborgs stad, är det användarvänligheten som lämnar mycket att önska. 

Att lägga in en ny patient i Vigo kan ta upp emot en och halv timme och kräver 98 klick. Lika krångligt är det när någon flyttar eller avlider, säger Björn Johansson. Avslutar man inte varje vårdinsats i en särskild ordning, ligger de kvar i systemet trots att patienten inte finns kvar.

– En ung sjuksköterska började jobba här, en som programmerat och spelat mycket datorspel, en riktig hacker. Han trodde att det var vi sjuksköterskor som inte kunde, men senare kom han in och sa att VAD är det här?!

Hinner inte med jobbet

Personalen har fått utbildning på systemet men det är så krävande att de inte hinner med jobbet, säger Mats Svensson, förtroendevald sjuksköterska och samordnare i Göteborgs stad som fått ta emot en hel del oro.

– Det finns anställda nära pensionsåldern som valt att sluta för att de inte orkar med och vi har andra som blivit sjukskrivna av den extra pressen, säger han.

Mest frustrerande, påpekar han, är att de fel och brister som påpekades under pilottestet inte åtgärdades innan det var dags att bredda införandet. 

I början av februari kom kommunens besked att pausa arbetet. Inom ett par veckor går alla stadsdelarna tillbaka till det gamla journalsystemet Medidoc. I alla fall tillfälligt.

– Vi har träffat ledningen för bolaget och framfört vår oro och otillfredsställelse. Vi förhandlar om att inte betala för tiden som vi inte kommer att använda systemet för att minimera skattebetalarnas kostnader, säger Peter Söderström, förvaltningsdirektör sedan december vid Göteborgs stads intraservice. 

Mycket bråttom

Vigo har redan kostat staden cirka 44 miljoner, enligt uppgifter från tidningen GT, som Peter Söderström bekräftar.

Vad som händer framöver är inte klart. Det gamla omoderna systemet Medidoc, saknar support efter 2020. Så antingen är det mycket bråttom att hitta och få upp ett helt nytt system för hemsjukvården inom två år, eller så blir det en åtgärdad version av Vigo.

– Kan leverantörerna bevisa att de har ett fullt användarvänligt och patientsäkert system skulle man kunna ha en återintroduktion vid årets slut. Frågan är om det emotionellt möjligt för de anställda, det kommer vi att få diskutera, säger Peter Söderström.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida