Karolinska saknar 300 sjuksköterskor inför sommaren

Karolinska saknar 300 sjuksköterskor inför sommaren
Marianne Kock, sektionsordförande för Vårdförbundet på Karolinska i Huddinge, berättar att Karolinska Universitetssjukhuset saknar 294 sjuksköterskor inför sommaren. Hyrpersonal och övertid är två sätt att lösa problemet.

Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm saknar nära 300 sjuksköterskor för att klara uppdraget att ha 85 procent av vårdplatserna öppna under sommaren.

18 april 2012

Den senaste personalinventeringen, från 13 april, visar att sjukhuset saknar 148 semestervikarier och 146 ordinarie sjuksköterskor, totalt 294 tjänster. I varje fall om man ska klara uppdraget att ha 85 procent av vårdplatserna öppna under sommaren.

– Snart kommer vi inte att kunna ha semester längre. Förra året var första gången vi endast hade 15 procent av vårdplatserna stängda, och det gick verkligen åt pipsvängen. Resurserna räcker helt enkelt inte till, säger Marianne Kock, sektionsordförande för Vårdförbundet på Karolinska i Huddinge.

Med den bemanning som man har nu är det endast möjligt att ha mellan 73 och 77 procent av vårdplatserna öppna.

För att klara sommaren måste hyrpersonal anlitas. Fram till början av juni är flera hundra pass utlagda på hyrföretaget Dedicare, enligt Marianne Kock. Det kommer trots det bli nödvändigt för stora delar av personalen att jobba övertid.

En av anledningarna till bristen på personal är att flera avdelningar sedan tidigare valt att konvertera underskötersketjänster till sjukskötersketjänster, framför allt på nattpassen. Men flera av dessa tjänster har inte blivit tillsatta.

– Det kan nog till stor del förklaras med den dåliga lönen, här pratar vi inte lön över huvud taget. De nyutexaminerade sjuksköterskor som kräver högre ingångslön har kategoriskt tackat nej till jobb eftersom de erbjuds högst 22 000 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida