Psykiatri

Kbt – när ingen vet varför hjärtat värker

Kbt – när ingen vet varför hjärtat värker
Ghassan Mourad är sjuksköterska och universitetslektor vid avdelningen för omvårdnad, Linköpings universitet.

Patienter med oklara bröstsmärtor som inte kommer från hjärtat lider i hög grad av psykisk ohälsa. I ett försök att hjälpa dem till ett bättre liv startar sjuksköterskan och forskaren Ghassan Mourad en kbt-mottagning på nätet.

– Får du återkommande bröstsmärtor men ingen förklaring på vad det kan vara är risken stor att du hamnar i en ond cirkel av rädslor och ångest som i sig kan förvärra smärtorna, säger Ghassan Mourad som är universitetslektor vid avdelningen för omvårdnad på universitetet i Linköping.

Han har tidigare arbetat kliniskt med hjärtpatienter. För drygt ett år sedan disputerade han på en avhandling som visade att patienter med oklara bröstsmärtor i princip konsumerar lika mycket vård som patienter med konstaterad hjärtinfarkt eller kärlkramp. Detta samtidigt som gruppen med ospecifika bröstsmärtor nästan är fyra gånger så stor som gruppen med konstaterade hjärtproblem.

Drygt 80 000 människor

Forskningen visar att mellan 2 och 5 procent av alla patienter som hamnar på en akutmottagning lider av ospecifika smärtor i bröstet. Av dem som läggs in på sjukhus handlar det om hela 20-30 procent. Statistik från Socialstyrelsen visar att drygt 81 000 patienter sökt vård för oklara bröstsmärtor under ett år.

– Det handlar alltså om en stor grupp som tas om hand av vården och kostar samhället mycket pengar, trots att de egentligen inte lider av några allvarliga fysiska besvär, säger Ghassan Mourad.

Många av patienterna nöjer sig med beskedet att det inte går att hitta några fysiska förklaringar till smärtorna. Andra litar inte riktigt på de besked de fått av läkaren.

Det är den senare gruppen som han vill försöka hjälpa genom att erbjuda dem kognitiv beteendeterapi, kbt.

Blir handikappade

– Är smärtorna återkommande och du får ångest eftersom du trots allt tror att det är något fel på hjärtat kan det leda till att du undviker fysiska aktiviteter av rädsla för att det ska vara farligt för hjärtat. Ofta drar du dig även för att delta i olika sociala sammanhang, säger Ghassan Mourad.

Hans egna studier tillsammans med annan forskning visar att mellan 20 och 40 procent av dessa patienter lider av psykisk ohälsa och därför kanske skulle kunna bli hjälpta av psykoterapi.

I en tidigare pilotstudie har Ghassan Mourad utarbetat ett program för kbt-behandling via nätet för just den här patientgruppen. Syftet var att se om programmet fungerade och om det var lätt att använda. Till hösten rullas programmet ut stort för att på allvar se i vilken mån det kan hjälpa patientgruppen att bättre hantera sina smärtor eller kanske bli av med dem.

Förhoppningen är att patienterna med hjälp av undervisning, fysisk aktivitet och avslappningsövningar ska lyckas bryta sina negativa tankemönster.

Kbt på nätet har i många studier och för flera olika psykiatriska problem visat sig fungera ungefär lika bra som vanlig kbt där patienten och terapeuten möts rent fysiskt.

Fördelar med kbt på nätet

 – Det finns många fördelar. Kbt är resurskrävande och det finns inte tillräckligt med terapeuter. På internet når man många till en relativt låg kostnad, patienter som har ett arbete att gå till behöver inte ta ledigt utan kan själva välja när de vill delta. De kan komma åt materialet när som helst på dygnet och får svar på sina frågor inom ett dygn. Dessutom tror vi att många tycker att det underlättar om de slipper träffa terapeuten ansikte mot ansikte, säger Ghassan Mourad.

Förutsättningen för att patienterna ska kunna erbjudas kbt på nätet är att de är utredda för hjärtsjukdom och vid minst två tillfällen under det senaste halvåret fått konstaterat att det inte finns några kardiologiska orsaker.

I projektet ska 120 patienter som remitteras från olika sjukhus delta.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida