Koll på tekniken ger bättre palliativ vård

Koll på tekniken ger bättre palliativ vård
Berit Munck lägger fram sin avhandling i dag. Foto: Oskar Pollack

Sjuksköterskans förtrogenhet med den medicintekniska utrustningen är av stor betydelse för upplevelsen av palliativ vård i hemmet, både för patienten och de anhöriga. Det visar en avhandling som presenteras i dag.

Det är Berit Munck vid Hälsohögskolan i Jönköping som i sin avhandling undersökt hur medicinteknik uppfattas av patienter, närstående och av distriktssköterskor inom palliativ vård i hemmet.

Vad hon fann var att vårdaren kunde påverka hur trygga patienter och närstående kände sig i en situation när medicinteknik skulle användas i hemmet – en situation som kan leda till osäkerhet, vilket i sin tur kan äventyra patientsäkerheten.

Genom att som vårdare uppvisa en trygghet i hanteringen av den medicintekniska utrustningen kan den goda känslan förmedlas till patienter och närstående.

– Avhandlingen visar på trygghetens betydelse när medicinteknik förekommer inom palliativ vård i hemmet, säger Berit Munck. Hantering av medicinteknik fordrar kontinuitet bland personal vilket skapar trygghet för patienter och närstående och distriktssköterskor.

Berit Munck försvarar sin avhandling i dag. Den heter Medical technology and its impact on palliative home care as a secure base experienced by patients, next-of-kin and district nurses. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida