utredda fall

Kollade inte ordinationen – patient blev utan läkemedel

En patient med hemsjukvård fick inte ett kortisonpreparat som var ordinerat av läkare. Både sjuksköterskan och hemtjänstpersonalen gjorde fel när de inte gjorde någon kontroll mot ordinationen, anser Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

14 november 2019

Patienten, som vårdades i hemmet, var ordinerad ett kortisonpreparat på grund av Addisons sjukdom.

Sjuksköterskan i hemsjukvården hade delat medicinerna utefter ordinationer på dosettens baksida. Men texten var otydlig och ledde till att ordinationen på kortison inte efterföljdes. Vård- och omsorgspersonalen som gav patienten läkemedlen kontrollerade inte heller att ordinationen stämde.

Enligt vårdgivaren ska det på dosettens baksida stå vilka läkemedel som dosetten innehåller, men den ska inte användas som ordinationsunderlag när dosetten delas eller medicinerna ges till patienten. Ordinationerna ska finnas en pärm hemma hos patienten, något som dock saknades i det här fallet.

Patienten blev utan kortisonpreparatet i en vecka och Ivo utesluter inte att det ledde till att allmäntillståndet försämrades och patienten fick föras till sjukhus där misstaget uppmärksammades.

I sitt beslut skriver Ivo att det fanns brister i kommunens läkemedelshantering, men att man ser positivt på de åtgärder som vidtagits för att något liknande inte ska inträffa igen. Efter händelsen har kommunen reviderat riktlinjerna för läkemedelshanteringen. Man arbetar också med utbildning och att öka följsamheten till riktlinjerna.

Diarienummer hos Ivo: 8.2.1-29438/2018-10

Fakta

Den som administrerar eller överlämnar ett läkemedel till en patient ska (enligt 8 kap.10§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården) alltid mot ordinationen kontrollera uppgifter om patientens identitet, läkemedlets namn eller aktiva substans, läkemedelsform, läkemedlets styrka, dosering, administreringssätt och administreringstillfälle. Det är samma uppgifter som ska kontrolleras vid iordningställande.

Källa: Ivo

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida