Kommuner får bakläxa för omsorgen om psykiskt funktionshindrade

Oklarheter och bristande kunskap. Det kännetecknar en rad kommuners omsorg om psykiskt funktionshindrade. Socialstyrelsen kräver nu skärpning.

22 december 2011

Sju kommuner måste nu, efter att fastnat i tillsynsmyndighetens filter, skärpa sina rutiner i samband med omsorgen om psykiskt funktionshindrade. Här kommer ett axplock ur Socialstyrelsens alla krav:

  • Klargöra vilka samverkansavtal som är tecknade och implementera dessa i verksamheten.
  • Informera personal om rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah.
  • Säkerställa att dokumentation av handläggning och genomförande sker i enlighet med lagen.
  • Se till att boendestöd erbjuds alla dagar i veckan, både dag- och kvällstid.
  • Se till att individuella planer erbjuds och upprättas när behov finns.

De kommuner som granskats av Socialstyrelsen och som fått kritik är Alvesta, Kristianstad, Lessebo, Perstorp, Skellefteå, Vilhelmina och Vännäs.

Senast den 15 mars måste de redovisa hur de har åtgärdat bristerna.

Det är regeringen som velat uppmärksamma frågan om de psykiskt funktionshindrades behov. Socialstyrelsen har därför inlett tillsynsprojektet ”Kommunernas insatser till personer med psykiska funktionshinder”.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida