Kompetenskrav klara inom iva och anestesi

1 augusti 2012

Både specialistsjuksköterskor med inriktning mot intensivvård och mot anestesisjukvård har nu fått en kompetensbeskrivning. De är framtagna av Riksföreningen för anestesi och intensivvård i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening, och finns att ladda ner på: www.aniva.se eller www.swenurse.se  

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida