Forskning

Kortlek öppnar för samtal om döden

Kortlek öppnar för samtal om döden
De 37 korten har olika tankeväckande fraser. Korten sorteras i tre högar: Inte viktigt, ganska viktigt och mycket viktigt. Foto: Olav Lindqvist

Kortleken har skapats för att underlätta samtal om viktiga frågor den sista tiden i livet. Den kan användas både av svårt sjuka, men också av friska för eftertanke och planering.

11 november 2016

Kortleken har utvecklats av en amerikansk läkare och är baserad på flera studier där patienter, anhöriga och personal intervjuats om vilka frågor som är viktiga i livets slutskede.

– Jag hoppas att kortleken kan underlätta för samtal om de oundvikliga delarna av livet, död, förlust och sorg. Den kan förhoppningsvis starta en process och samtal som kan minska lidandet, säger Olav Lindqvist, omvårdnadsforskare vid forskningsprogrammet DöBra på Karolinska institutet och Umeå universitet.

Minska lidande

Han leder programmet, som har som övergripande syfte att minska det undvikbara lidandet i samband med döende, död och sorg, tillsammans med Carol Tishelman, professor i innovativ vård och omsorg.

I en del av projektet har kortleken översatts och anpassats till svenska tillsammans med organisationer för äldre, sjuka och anhöriga, till exempel PRO, Demensförbundet och Lungcancerförbundet Stödet.

En studie är påbörjad för att ta reda på om DöBra-kortleken kan underlätta svåra samtal.

Prioritieringar

Kortleken är inriktad på personens värderingar och prioriteringar inför sin egen bortgång. På varje kort står en tankeväckande fras som:

Att inte dö ensam. Att ha någon som lyssnar på mig. Att vårdas av personal som jag trivs med. Att vara klar och redig. Att min begravning är planerad.

Kortleken innehåller 37 kort och några valfria alternativ. Korten ska sorteras i tre högar: Inte viktigt, ganska viktigt och mycket viktigt. Sedan prioriteras högen med mycket viktigt först.

Kortleken används samtidigt med en nätverkskarta, där viktiga relationer ritas in.

– Flera streck dras till personer eller grupper som står nära och kan komma att hjälpa en. Skakiga streck dras till personer där relationen är komplicerad eller dålig.

Olav Lindqvist

Olav Lindqvist hoppas att verktygen kan leda till att personen och de anhöriga känner sig mer förberedda mot slutet, och alla vet hur den döende vill ha det.

– Självklart ska man inte gå omkring och tänka på döden hela tiden. Men vi är rätt övertygade om att samtal kring dessa frågor kan hjälpa människor att tänka igenom sina önskemål. Döden är en oundviklig del av livet.

Kortleken utvärderas

Kortleken utvecklades utifrån de amerikanska studierna. Men själva kortleken har inte utvärderats i studier. Nu undersöker de svenska forskarna hur kortleken och nätverkskartan fungerar för samtal om värderingar och önskemål i kommande vård i livets slutskede. De har hittills intervjuat drygt 80 personer, rekryterade ifrån äldre-, patient- och anhörigorganisationer.

De följs upp efter sex månader och forskarna hoppas kunna presentera de första resultaten framåt sommaren.

Redan nu har kortleken blivit efterfrågad utanför forskningsvärlden. Forskarna försöker hitta sätt att sälja den för självkostnadspris.

– Det har visat sig vara svårare och en betydligt längre process än vi trodde. Men vi hoppas kunna börja sälja den till självkostnadspris i början av nästa år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida