sjuksköterskebristen

Kraftig minskning av antalet specialistsjuksköterskor

Kraftig minskning av antalet specialistsjuksköterskor
Det är i dag stor brist på specialistsjuksköterskor inom bland annat operation, anestesi och intensivvård. Foto: Mostphotos

På 20 år har antalet specialistsjuksköterskor i Sverige minskat med 7 500 samtidigt som befolkningen har ökat. I dag presenteras en ny alarmerande rapport från Socialstyrelsen.

3 november 2016

I förhållande till befolkningen har antalet specialistsjuksköterskor minskat med sju procent under åren 2009-2014. Dessutom kommer en stor del av specialistsjuksköterskorna att pensioneras de närmaste tio åren eftersom nästan hälften av dem är över 55 år.

– Det här är allvarligt och bekräftar det vi vet och varnat för i många år nu, säger Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet.

Kan inte bedriva vård

Minskningen har varit störst inom specialiteterna internmedicin och kirurgi, men även psykiatrisjuksköterskorna och distriktssköterskorna har blivit färre i förhållande till befolkningen.

Ambulanssjukvård är den enda specialiteten där det ses en större ökning av antalet specialistsjuksköterskor. De har också blivit fler inom vård av barn och unga och vård av äldre. Men de ökningarna beror framför allt på att det är nya specialiteter.

  • År 1995 fanns 55 500 specialistsjuksköterskor i Sverige.
  • År 2014 fanns 48 000 specialistsjuksköterskor.

– Det vi ser runt om i landet nu är att man inte längre kan bedriva vård för att det saknas specialistsjuksköterskor. Att vi ser så stora konsekvenser i vården visar ju att det redan gått för långt, säger Ann Johansson.

Behövs AST i hela landet

Under hela 1980-talet utbildades betydligt fler specialistsjuksköterskor än i dag. I genomsnitt 3 174 per år. Men därefter sjönk det kraftigt och trots en liten ökning sedan 2007 är det bara knappt 2 000 sjuksköterskor som specialistutbildar sig årligen.

– En viss satsning har gjorts på fler utbildningsplatser de senaste två åren, men det är oklart vad det egentligen har gett. Vi anser att varken vårdgivarna eller staten har tagit sitt ansvar. Vi har fått gehör för vår modell för betald specialistutbildning, AST, i några landsting och kommuner, men det krävs en nationell reglering, säger Ann Johansson.

I Stockholms läns landsting har Vårdförbundet till exempel inte fått gehör för sitt förslag om Akademisk specialisttjänstgöring, AST. Dagens rapport från Socialstyrelsen visar att Stockholm, trots många stora sjukhus och mycket specialiserad vård, har minst andel specialistsjuksköterskor, 407 per 100 000 invånare jämfört med 493 för riket i snitt. Flest specialistsjuksköterskor finns i norra Sverige.
Stockholmsregionen har också haft den kraftigaste minskningen av antalet specialistsjuksköterskor de senaste åren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida