Krav på att smärtkunskaper blir obligatoriskt inom alla utbildningar

Krav på att smärtkunskaper blir obligatoriskt inom alla utbildningar
Flera studier visar att det är vanligt att patienter som sökt för smärta inte blir trodda eller upplever att de får dåligt bemötande. Arkivbild: Mostphotos

Sveriges sjuksköterskor inom området smärta, SSOS, kräver att smärta blir ett obligatoriskt ämne både i grundutbildningen för sjuksköterskor och i specialistutbildningarna.

Kunskaperna om smärta brister bland all vårdpersonal. Det drabbar patienter som inte får tillräcklig behandling och smärtlindring. I dag är smärta en valbar kurs i sjuksköterskornas grundutbildning.

Förutom att SSOS anser att det ska vara obligatoriskt för alla har organisationen också skrivit till utbildningsdepartementet med krav på att smärta ska ingå i samtliga specialistsjuksköterskeutbildningar och att det ska gå att specialisera sig inom smärta. Utbildningen skulle ha bred inriktning och innefatta akut postoperativ smärta, smärta vid cancersjukdom och palliativ vård samt långvarig icke-malign smärta.

Vanligt hälsoproblem 

Smärta är den vanligaste orsaken till att människor söker sjukvård. Beräkningar visar att 20 procent av befolkningen har långvarig eller ofta återkommande värk.

Förutom ett stort lidande för patienterna och deras anhöriga leder smärttillstånd till stora samhällskostnader med långa sjukskrivningar och frånvaro från arbetet.

Sjukvården måste bli bättre på att ta hand om patienter både när det gäller akut och långvariga smärttillstånd, anser SSOS.

Stora kunskapsbrister

– Det finns stora grundläggande kunskapsbrister om smärta och vad det ger för konsekvenser för patienten och det gäller alla yrkeskategorier, säger Gun-Marie Östlund, smärtsjuksköterska och ordförande i SSOS.

Bristen på kunskap gör inte bara att patienter med smärta får otillräcklig hjälp och behandling. Enligt Gun-Marie Östlund blir de dessutom dåligt bemötta inom vården.

Storförbrukare av sjukvård

– Patienter med komplicerad långvarig smärta, speciellt kvinnor, ses som en belastning för sjukvården. De ses som gnälliga och besvärliga. Tyvärr har de sällan fått någon förklaring till sin värk som de kan förstå. Några tror att de har en allvarlig sjukdom i kroppen som ingen bryr sig om att hitta och behandla och därför blir de storförbrukare av sjukvård, säger hon.

Gun-Marie Östlund menar att det här leder till att patientens tillstånd blir mer och mer komplicerat ju längre tiden går. Lösningen är att ta hand om patienter med smärta på rätt sätt från början. Därför krävs det mer kunskap om smärta hos all vårdpersonal.

Läs mer om smärta i senaste numret av Vårdfokus.

Fakta smärta

  • 20 procent av befolkningen har långvarig eller ofta återkommande värk som påverkar deras livskvalitet.
  • Mellan 20 och 40 procent av besöken i primärvården sker på grund av smärta.
  • Den totala samhällskostnaden för patienter med kronisk smärta uppgår till 300 miljarder per år, vilket motsvarar tio  procent av bruttonationalprodukten. 
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida