Kräver bättre samverkan i äldrevården

Kräver bättre samverkan i äldrevården
Det behövs bättre samverkan inom äldrevården. Foto: Colourbox

Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor kräver bättre samverkan inom vården och äldreomsorgen. Tvärprofessionella team och vårdplaner är några av kraven.

Kommunen, socialtjänsten, sjukvården… det är många olika aktörer inblandade i vården och omsorgen av de gamla. Tyvärr fungerar samarbetet mellan de olika aktörerna inte alltid som det borde. Nu krävs bättre samverkan för att skapa en god vård för de äldre. Det anser nio organisationer som samlar pensionärer och olika yrkesgrupper inom vården. På måndagen presenterade de ett gemensamt policydokument i Almedalen.

Några av kraven för att förbättra vården för de äldre är:

• Kring varje äldre person med stora och sammansatta behov ska det finnas ett för individens behov anpassat tvärprofessionellt team.
• Vård- och rehabiliteringsplaner ska upprättas.
• Primärvården bör ha det samlade medicinska huvudansvaret för den enskilde vård- och omsorgstagaren.
• Teamen ska ha tillgång till geriatrisk kompetens.
• Personella resurser måste finnas i tillräcklig omfattning.
• Det krävs en satsning på utbildning och kompetensutveckling av personal verksamma inom sjukvård och äldreomsorg.
• Resurserna måste samlas runt den enskilde med en gemensam budget.
• För att skapa stabilitet bakom de politiska besluten om samverkan inom vård och omsorgsverksamheten, krävs tvärpolitiska lösningar.

De nio organisationerna bakom kraven är PRO, SPF (Sveriges pensionärsförbund), Svensk geriatrisk förening, Legitimerade sjukgymnasters förbund, Dietisternas riksförbund, Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor, Svenska logopedförbundet och Svensk förening för allmänmedicin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida