Kräver bättre vård för hjärtsviktpatienter

Kräver bättre vård för hjärtsviktpatienter
Vården av hjärtsviktpatienter måste förbättras, anser skribenterna. Foto: Colourbox

Trots all kunskap som finns om hjärtsvikt får många patienter fortfarande inte rätt behandling. I ett upprop kräver nu en grupp sjuksköterskor och läkare bland annat fler hjärtsviktmottagningar och att de nationella riktlinjer som finns efterlevs.

Uppropet publicerades i Svenska Dagbladet på lördagen och bland undertecknarna finns Inger Ekman, professor och sjuksköterska vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och Anna Strömberg, professor och sjuksköterska vid Linköpings universitet.

200 000 patienter lider av hjärtsvikt och det är den vanligaste orsaken till sjukhusvård för personer över 65 år. Dödligheten är lika stor som vid allvarliga cancersjukdomar. Trots att det finns kunskap om hur dessa patienter kan behandlas och att den medicinska behandlingen av hjärtsvikt gjort stora framsteg de senaste 10-15 åren, så är underbehandlingen fortfarande stor, sägs det i artikeln.

De pekar på allvarliga brister; patienterna skrivs ut till dålig uppföljning och utan kontinuitet och många patienter får inte rätt utredning och behandling. I primärvården får bara cirka 40 procent rätt läkemedel och endast 20 procent får rätt dos.

Hjärtsviktsmottagningar är inte konsekvent utbyggt på sjukhusen och nästan inte alls i primärvården, skriver undertecknarna av debattartikeln.

De kräver att beslutsfattarna inrättar fler hjärtsviktmottagningar och att vårdgivarna följer de riktlinjer som finns för diagnos och behandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida