Krisläge på akuten i Västerås inför sommaren

Krisläge på akuten i Västerås inför sommaren
Jani Stjernström.

Inför sommaren saknas sjuksköterskor till 300 arbetspass på Centrallasarettets akutmottagning i Västerås. Vårdförbundet riktar nu skarp kritik mot den politiska ledningen i landstinget i Västmanland.

– Nu ser vi resultatet av att arbetsgivaren inte har fokuserat på sommarplaneringen. Besparingar och organisationsförändringar har tagit all tid. Det säger Jani Stjernström, ordförande för Vårdförbundet i Västmanland.

Situationen på akutmottagningen är allvarlig, menar Jani Stjernström. Redan nu arbetar personalen intensivt och är sliten. Därför är det inte bra om arbetsgivaren erbjuder de fast anställda extra pengar för att gå in och jobba på sina semestrar.

– De behöver verkligen sin semester. Vi märker till exempel att många hoppar över raster, så vi ska också driva rastkampanjen framöver.

Jani Stjernström är mycket kritisk mot att den övergripande fokuseringen på ekonomin gör att vården och patientsäkerheten kommer i andra hand.

– Nu klarar man inte att ge god vård året runt och ansvaret vilar tungt på de politiker som drar ner verksamheten så mycket.

Vårdfokus har sökt de ansvariga cheferna för akutmottagningen i Västerås utan att nå dem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida