Kristianstad. Pass på upp till 17 timmar när sjuksköterskor saknas

Centralsjukhuset i Kristianstad har en utbredd brist på sjuksköterskor. I stället tas undersköterskor  in eller så får sjuksköterskor ta extrapass. Upp till 17 timmar har förekommit. En del skjuter på sin semester och får en bonus, men lösningen gör att problemen riskerar att fortsätta i höst. Det här gör att patientsäkerheten hotas, anser Vårdförbundet.

Enligt Jan-Eric Hansson, sjuksköterska på akutmottagningen och förtroendevald för Vårdförbundet, beror problemen på att det varit svårt att få tag i tillräckligt många vikarier. Söktrycket har varit lågt och under enskilda dagar har det funnits luckor i schemat.

Allra värst är det på specialistavdelningarna som kräver erfarna sjuksköterskor. Där har personalen i stor utsträckning fått jobba dubbla pass eller skjuta på sin semester för att lösa situationen.

Fler undersköterskor

På många avdelningar har arbetsgivaren bemannat med undersköterskor i stället. Personalantalet är alltså detsamma men med en minskad kompetens, vilket innebär extraarbete för de sjuksköterskor som är kvar.

– Det här kan komma att påverka patientsäkerheten. Många saker blir inte klara i tid och för personalen är det stressande när man inte räcker till. Blir någon sjuk är det svårt att få in en vikarie och personalen får jobba dubbelpass på upp emot 17 timmar. Det är inte heller säkert att vi hinner ta våra lagstadgade raster, säger Jan-Eric Hansson.

Fortsatta problem i höst

Hittills har ingen incident inträffat och Vårdförbundets medlemmar har trots problemen varit förvånansvärt tysta. På något sätt rullar det på. Även om Jan-Eric Hansson tycker att arbetsgivaren har gjort allt i sin makt för att lösa situationen ser han en risk att problemen följer med under hösten.

– Det är vanligt att sjukfrånvaron ökar efter en tuff sommar. Personalen hinner inte ladda batterierna. Dessutom lär det inte bli lättare att få in vikarier i höst, så det kan bli svårt att ta ut den innestående semestern då.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida