Utredda fall

Kritiseras för att ha avvisat 12-åring från akuten

Trots att sjuksköterskan enligt chefläkaren gav pojken och hans mamma rätt medicinska råd anser Inspektionen för vård och omsorg att sjuksköterskan gjorde fel. Pojken borde ha undersöktes av en läkare.

16 november 2015

Mamman tog med sig sin tolvårige son till akutmottagningen för att han hade fått ont i vänster knä och hade svårt att stödja på benet.

Den sjuksköterska som triagerade patienten bedömde att han inte var i behov av akut vård. Knät var varken svullet eller varmt och sjuksköterskan kunde inte se några tecken på att den perifera blodcirkulationen eller nervfunktion var påverkad.

Enligt sjuksköterskan förnekade pojken dessutom att han skulle ha fått något slag eller liknande mot knät, som skulle kunna förklara smärtan.

Sjuksköterskan rådde därför mamman att kontakta en sjukgymnast och en vårdcentral.

Sen undersökning

Först två år senare gjordes en MR-undersökning av knät, efter en remiss från en vårdcentral. Det visade sig då att främre korsbandet var skadat i vänster knä. Han remitterades till ett sjukhus där han blev undersökt av en sjukgymnast.

Då kom det fram att pojken visst hade skadat knät, i samband med att han hade spelat fotboll. Under en hel vecka hade han tvingats använda kryckkäppar. Händelsen inträffade flera månader innan sjuksköterskan på akutmottagningen undersökte pojken och fick svaret att pojken inte hade råkat ut för något trauma mot knät.

Efter sjukhusvistelsen skrev mamman ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Hon tyckte att hennes son hade felbedömts av sjuksköterskan som hon beskriver som en sjuksköterska som ”leker läkare”.

Följde inte riktlinjerna

Enligt sjukhusets chefläkare var de råd som sjuksköterskan gav korrekta ur medicinsk synvinkel, men antingen uppfattade inte familjen råden eller så avstod den från att snarast ta kontakt med en vårdcentral.

Ivos bedömning är att ett barn med nytillkomna knäsmärtor och funktionsbegränsning utan onödig tidsfördröjning bör bedömas av en läkare. Och regler är regler. Enligt verksamhetschefen ska ett barn aldrig avvisas från akutmottagningen enligt de riktlinjer som finns på kliniken. Sjuksköterskan kritiseras av Ivo för att inte ha följt dessa.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-5739/2013.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida