utredda fall

Kritiseras för felaktig läkemedelshantering

En sjuksköterska får kritik av Ivo för att hon på eget bevåg gett patienter läkemedel på annan indikation och för att inte ha dokumenterat när hon gett narkotikaklassade läkemedel.

Under ett halvår lät sjuksköterskan bli att journalföra 76 ampuller med narkotiklassade läkemedel som hon gett patienter. Hon har också medgett att hon inte följt den generella ordinationen av petidin som finns på arbetsplatsen. Hon gav det på eget bevåg till patienter på andra indikationer än vad det var avsett för.

Arbetsgivaren gjorde en anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, som i sitt beslut nu riktar kritik mot sjuksköterskan.

Ivo har haft samtal med sjuksköterskan där hon medgett att hon inte har journalfört på korrekt sätt och att hon gett petidin till patienter vid frusenhet, trots att den generella ordinationen bara gällde vid shivering (skakningar vid låg kroppstemperatur).

Sjuksköterskan har inte kunnat ge någon förklaring till sitt handlande, men har sagt att hon förstår att det innebär en risk för patientsäkerheten.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-35600/2015-21

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida