Utredda fall

Kritiseras för att ha flyttat demenssjuk många gånger

Ett korttidsboende i Luleå kommun kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att en äldre person med demens flyttades mellan tre olika enheter inom loppet av några få månader.

Det aktuella fallet handlar om en äldre person med demenssjukdom som hade flyttat från ett särskilt boende till ett korttidsboende. På det nya boendet placerades hen först på en enhet för avlastning.

Därefter flyttades personen till en enhet för de svårast sjuka. En tid senare beslutade ansvarig sjuksköterska att personen återigen skulle flyttas. Denna gång till en trygghetsplats.

Slutligen bedömde enhetschefen på korttidsboendet att personen återigen skulle placeras på enheten för avlastning.

Efter att ha mottagit ett klagomål beslutade Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att på eget initiativ granska korttidsboendet.

Behov av kontinuitet

I sitt beslut konstaterar Ivo att äldre med demenssjukdomar har större behov av kontinuitet i insatser än andra äldre personer. De har också svårare att ta del av information och göra sin röst hörd.

Det finns därför all anledning att inte förändra insatsernas utformning mer än nödvändigt, skriver myndigheten som kritiserar socialnämnden i Luleå för att på så kort tid ha flyttat runt den boende mellan de olika enheterna.

Ivo hänvisar även till socialtjänstlagen som säger att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. I begreppet kvalitet ingår bland annat att verksamheten ska präglas av respekt för den enskildes självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet.

Den enskildes behov av kontinuitet och trygghet måste alltid lyftas fram före de behov som organisationen och administrationen kan ställa, konstaterar Ivo.

Diarienummer hos Ivo: 8.5-4075/2019-5.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida