Utredda fall

Kritiseras för ovarsam katetersättning

En patient inom hemsjukvården i en kommun i Västsverige fick troligen sitt urinrör skadat i samband med att en sjuksköterska satte en urinkateter på honom. Sjuksköterskan kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg.

Enligt en anmälan från en närstående till patienten hade urinkatetern åkt ut varför en ny behövde sättas. Men när sjuksköterskan satte in den nya katetern fick patienten så svåra smärtor att han tvingades uppsöka sjukhuset.

Där konstaterades att han troligen hade drabbats av en skada på urinröret. Det krävdes flera försök innan läkaren på akutmottagningen lyckades sätta en ny kateter, då med hjälp av en särskild ledare.

”Inte smärtpåverkad”

Sjuksköterskan har för Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, förklarat att det gick ganska lätt att föra in den nya katetern på mannen.

Efter att den hade kuffats, för att hållas på plats, kom det blodig urin i kateterslangen. Hon spolade i omgångar igenom den med med en koksaltlösning. Hon kollade också så att mannen inte stod på blodförtunnande läkemedel. Enligt sjuksköterskan visade mannen inga tecken på att vara smärtpåverkad.

Vet hur man sätter kateter

Efter händelsen gjordes en intern utredning i kommunen. I samband med denna beskrev sjuksköterskan på ett korrekt sätt hur man gör när man sätter en kateter. Enligt den medicinskt ansvariga sjuksköterskan bedöms risken också som låg att sjuksköterskan ska upprepa sitt misstag.

Ivo kritiserar trots det sjuksköterskan för bristande handläggning. Enligt myndigheten kontrollerade hon inte tillräckligt noga att kateterspetsen var placerad i urinblåsan innan hon genomförde kuffningen. Det kan därför inte uteslutas att kuffen låg högre upp och därmed skadade urinröret.

Diarienummer hos Ivo: 8.2.1-5461/2018-12.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida