Utredda fall

Kritiseras för smärtsam såromläggning på barn

Sjuksköterskan på kirurgmottagningen uppmanade föräldrarna att hålla fast sitt barn under den tio minuter långa såromläggningen. Hon ska ha sagt till dem att barnet ”får stå ut”, enligt ett klagomål till Ivo.

Barnet var ett och ett halvt år och hade fått en brännskada på vänster arm och delar av bröstkorgen. Enligt ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, var barnet mycket ledset vid den första sårrengöringen på kirurgmottagningen.

”Får stå ut”

Sjuksköterskan som lade om såret ska ha sagt till föräldrarna att hålla fast sitt barn under omläggningen och samtidigt förklarat för dem att barnet ”får stå ut”. Därefter tvättades såret med tvål och vatten samtidigt som så mycket gammal hud som möjligt avlägsnades.

Omläggningen ska enligt klagomålet ha tagit minst tio minuter och upplevts som mycket smärtsamt av barnet.

”Jag tror och hoppas att något liknande inte hade gjorts på en vuxen människa. En vuxen människa kan dock säga ifrån när det är nog med smärta, eller kan säga ”vänta det gör för ont”, skriver anmälaren i sitt brev till Ivo.

Morfin till inneliggande

Efter att ha granskat fallet konstaterar Ivo att det vid tidpunkten för händelsen fanns två olika rutiner för omläggning av brännskador på barn på kirurgkliniken.

Inlagda barn brukade inför omläggningen smärtlindras med paracetamol, ett NSAID-preparat typ Ipren samt tillägg av morfin.

Vid polikliniska omläggningar på mottagningen, som i det aktuella fallet, brukade man dock nöja sig med att endast ge paracetamol och ett NSAID-preparat 30-60 minuter före omläggningen.

”Man kan avbryta”

I ett yttrande till Ivo förklarar biträdande verksamhetschefen att smärtlindringen inte hade varit bra. Han skriver också att om man märker att barnet har väldigt ont kan man förstås avbryta sårrengöringen för att vid ett senare tillfälle genomföra den när barnet har fått något lugnande läkemedel.

Ivo konstaterar att verksamhetens rutiner hade följts av sjuksköterskan. Ivo påpekar dock att vid smärtlindring bör en individuell bedömning göras. Myndigheten anser att vården av barnet inte till fullo uppfyllt patientsäkerhetslagens krav på en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård.

Diarienummer hos Ivo: 8.2.1-4743/2018-20.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida