Utredda fall

Sjuksköterska kritiseras för utebliven bedömning

En sjuksköterska på en akutmottagning i Norrbotten kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg efter att ha hänvisat en patient med hosta till hälsocentralen, utan att först ha bedömt hur allvarligt sjuk patienten var.

4 september 2018

Patienten hade under sommaren 2017 legat inlagd på sjukhuset i flera omgångar på grund av hjärtsvikt, njursvikt och vätska i lungorna. I början av augusti fick han kraftig hosta, varför han tillsammans med sin sambo tog sig till akutmottagningen.

Där fick han prata med en sjuksköterska som utan att först ha undersökt patienten hänvisade honom till hälsocentralen. På hälsocentralen undersöktes han av en läkare som skrev ut hostmedicin.

Men mannens tillstånd försämrades successivt. Två dygn senare var han tillbaka på akuten där han fick träffa en läkare som kände honom sedan tidigare. Han blev inlagd och avled knappt två veckor senare.

Journalförde inte besöket

Efter ett klagomål från sambon har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, utrett händelsen. Det visade sig bland annat att sjuksköterskan som första gången tog emot mannen på akuten inte hade dokumenterat besöket, vilket Ivo kritiserar.

Sjuksköterskan kritiseras också för att hon hänvisade mannen till hälsocentralen utan att först ha bedömt hur allvarligt sjuk han var utifrån anamnes, symtom och vitalparametrar. Myndigheten anser att en sådan bedömning är nödvändig för att kunna avgöra en patients vårdbehov och vårdnivå.

Enligt Ivo var den medicinska handläggningen på hälsocentralen adekvat. Under besöket uppvisade mannen inga tecken på akut försämring av sina andningsbesvär. Dessutom planerades en uppföljning hos hjärtsviktssjuksköterskan ett par dagar senare.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-40069/2017-16.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida