valåret 2018

(L)-förslag om nationell specialistutbildning

(L)-förslag om nationell specialistutbildning
Anna Starbrink är talesperson för Liberalerna i sjukvårdspolitiska frågor.

När Liberalerna imorgon lägger fram sitt förslag till vårbudget i riksdagen finns en nationellt reglerad specialistutbildning för sjuksköterskor med.

23 april 2018

– Vi måste ta ett nationellt ansvar för att komma till rätta med bristen på specialistsjuksköterskor, säger Anna Starbrink som är Liberalernas talesperson i sjukvårdspolitiska frågor.

Utbildning med lön

I förslaget till vårbudget föreslår Liberalerna en satsning på 500 miljoner kronor för att skapa en nationell akademisk specialistutbildning där sjuksköterskor får möjlighet att specialisera sig med lön under utbildningstiden, inom ramen för yrkeslivet, på ett liknande sätt som läkarna idag.

– Vårdförbundets modell AST, akademisk specialisttjänstgöring, är en bra utgångspunkt, säger Anna Starbrbink.

Modellen finns redan idag inom många landsting och regioner och även i en del kommuner – men det är inte bra att villkoren ser så olika ut i landet, anser Anna Starbrbink. Därför vill Liberalerna se en nationell modell som finansieras gemensamt av staten och landstingen/regionerna.

Går för långsamt

Kommer ni att få med er de övriga allianspartierna i den här frågan?

– Jag upplever att i de samtal vi har i alliansen är vi överens om att vi behöver göra mer för att lösa bristen på specialistsjuksköterskor.

Men varför införde ni inte detta när ni satt i regeringsställning tidigare?

– Vi ansåg då att landstingen kunde lösa detta, men vi ser nu att det går för långsamt.

Anna Starbrink säger också att hon anser att löneutvecklingen och arbetsvillkoren för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor måste bli bättre.

– Vi driver nu i riksdagen att vi ska göra liknande satsningar som vi tidigare gjort för lärare när vi införde systemet med förstelärare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida