Barnveckan 2017

Laddar för en barnsjukvård i förändring

Laddar för en barnsjukvård i förändring
Barnveckan ordnas varje år av Svenska Barnläkarföreningen i samarbete med barnkliniken i den stad där evenemanget hålls och Riksföreningen för barnsjuksköterskor. Arkivbild: Mostphotos

I dag inleds Barnveckan i Göteborg med temat ”Barnsjukvård i en föränderlig tid”. En av föreläsarna är Anette Karlsson som arbetar på sjuksköterskemottagningen på barnakuten vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Under fyra dagar samlas barnsjuksköterskor och barnläkare för att ta del av det senaste inom forskning och utbildning inom barnsjukvård. Mellan seminarier, posterutställningar och workshops kommer deltagarna att få möjlighet att utbyta erfarenheter med 1 150 kolleger från hela landet.

För barnsjuksköterskan Anette Karlsson är det premiär, både som deltagare och som föreläsare på konferensen. Till vardags arbetar hon på barnakuten vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus . Som Vårdfokus tidigare berättat har hon varit med och utformat den sjuksköterskemottagningen som numera finns på akuten. Där tar sjuksköterskorna självständigt hand om barn som har lättare åkommor som feber, magsjuka, sårskador eller infektioner. I stället för att vänta i timmar på att träffa läkare kan familjerna få hjälp med en bedömning och egenvårdsråd snabbare.

Roliga utmaningar

Under Barnveckan kommer hon att föreläsa om erfarenheter från sjuksköterskemottagning och om triagering på akuten. Med anledning av konferensens tema ” ”Barnsjukvård i en föränderlig tid” frågar Vårdfokus vilka utmaningar Anette Karlsson för barnsjukvården i dag?

– Ur vår horisont på sjuksköterskemottagningen ser vi att många föräldrar inte har samma support från föräldragenerationen som tidigare. Deras egna föräldrar kanske bor 40 mil bort och de blir ganska ensamma och oroliga när deras barn blir sjuka. De kanske läser saker på nätet som är svåra att värdera.

En annan utmaning hon ser är det multikulturella samhället vi lever i.

– Familjer som kommer med andra förväntningar på vård och behandling. Vi i vården måste förstå att det kanske inte är konstig att föräldrar söker akuten när deras barn får diarré om de själva vuxit upp i länder där barn faktiskt dör i diarrésjukdommar. Det är en stor utmaning, och samtidigt roligt för man lär sig väldigt mycket, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida