arbetsmiljö

Låg bemanning pressar hemsjukvården

Låg bemanning pressar hemsjukvården
Nadya Lehto, huvudskyddsombud på hemsjukvården i Örebro kommun, säger att sommaren har varit extremt tuff.

Hemsjukvården i Örebro har länge varit underbemannad och under sommaren pressade coronaviruset personalen över bristningsgränsen, enligt huvudskyddsombudet. Sjuksköterskorna var nere på halva styrkan och en del fick avbryta sin semester.

– Tyvärr har vi varit kort om sjuksköterskor tidigare somrar och fått jobba hårt. Men arbetssituationen innan den här sommaren var redan så pressad som det gick, säger sjuksköterskan och huvudskyddsombudet Nadya Lehto på hemsjukvården i Örebro kommun.

Arbetsmiljön och stressnivån för sjuksköterskorna i hemsjukvården är inte hållbar när flera är frånvarande och vikarier inte tas in, tycker Vårdförbundet. När coronapandemin kom blev arbetsuppgifterna ännu fler, samtidigt som flera sjuksköterskor blev sjuka eller behövde vabba. Dessutom var rutinerna gällande vem som skulle göra vad under pandemin oklara, vilket skapade frustration och diskussioner mellan hemsjukvården och primärvården.

– Våren var så klart tuff. Men sommaren var extremt tuff, säger Nadya Lehto.

Svåra prioriteringar

Ofta var sjuksköterskorna nere på halva styrkan. Och hemsjukvården har ingen minimibemanning, säger Nadya Lehto.

– Samtidigt är det få saker vi kan ta bort. Det skapar stor stress. Vi måste jobba fort och prioritera. Det ger etisk stress. Man är orolig för patientsäkerheten och ens legitimation. Det leder till sjukskrivningar och stressymtom. Vilket kan leda till att folk säger upp sig, och att det blir svårt att rekrytera eftersom arbetsplatsen får dåligt rykte.

Enligt Vårdförbundet berodde sommarens låga bemanning bland annat på att kommunen slutat hyra in bemanningssjuksköterskor.

– De brukar vara räddningen under sommaren. Extremt sent, i maj, hörde arbetsgivaren av sig till bemanningsbolagen i alla fall, men då fanns det ju inga sjuksköterskor kvar som kunde matcha behovet, säger Nadya Lehto.

Riskerar få betala vite

Den pressade situationen fick huvudskyddsombuden Nadya Lehto och Eva Harrysson att 6:6a-anmäla Örebro kommun till Arbetsmiljöverket. Efter en digital inspektion meddelade myndigheten att de överväger ett föreläggande. Senast första februari nästa år ska Örebro kommun ha utrett minimibemanningen i hemsjukvården och hittat en balans mellan krav och resurser. Annars riskerar de få betala vite.

Redan nu försöker kommunen öka personalstyrkan i hemsjukvården. En enhet har fått en bemanningsanställd. De ska också fastanställa flera sjuksköterskor.

– Eftersom många varit sjukskrivna så har sjuksköterskorna ofta fått vara ansvariga för dubbelt så många patienter som vanligt. Det är här vi ska säkra upp med fler. Det här hade vi gjort även utan Arbetsmiljöverkets föreläggande. Med den rotation som är bland sjuksköterskor vill vi ha in fler i vår verksamhet, säger verksamhetschefen Tina Hultkrantz.

Vikarier i riskgrupp

Hon känner inte igen att personalstyrkan ska ha varit för låg redan före pandemin.

– För fyra år sedan hade vi låg bemanning och många hyrsjuksköterskor. Det senaste året har vi inte hyrt in sjuksköterskor, och det är vi stolta över. Vi vill ha egna anställda. Det är bäst både för ekonomin och kontinuiteten för patienterna och personalen. Men självklart måste vi vidta åtgärder när vi märker att det inte håller, säger Tina Hultkrantz.

Hennes förklaring till att hemsjukvården hade få vikarier i somras är att de flesta vikarier är pensionärer över 70 år. Vilka numera tillhör riskgrupp.

–  Det är en utmaning att hitta rätt medarbetare. Vi kan i stort sätt aldrig ta emot ny-exade sjuksköterskor i hemsjukvården. Det tar lång tid tills de är trygga i rollen, säger Tina Hultkrantz.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida