Stockholms akutsjukvård

Läkarna på neurologen tar fajten för sjuksköterskornas löner

Läkarna på neurologen tar fajten för sjuksköterskornas löner
Utan kraftfulla åtgärder från sjukhusledningen kan neurologerna på Karolinska universitetssjukhuset inte garantera patientsäkerheten.

Från idag är bara fyra vårdplatser öppna, jämfört med 60 platser för tre år sedan. De djupt oroade läkarna vädjar nu till sjukhusledningen att avstå från den hårda lönepolicyn för att locka fler sjuksköterskor till Karolinska.

11 september 2017

Läkarna på den neurologiska avdelningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har sett vårdplatserna försvinna i rasande tempo de senaste tre åren. Ledningsgruppen har försökt omorganisera och effektivisera, men klarar inte att hålla sjuksköterskorna kvar.

Nu, med bara fyra platser för inneliggande patienter i hela södra Stockholm, har de skrivit brev till sjukhusledningen och kräver åtgärder.

– Naturligtvis behöver neurologen fler vårdplatser än fyra och ledningen måste hitta lösningar på det. Vi har svårt sjuka patienter, både akut och kroniskt sjuka som drabbas, säger Anneli Kask Löfstedt, klinikombud för neurologiska kliniken i sjukhusets läkarförening.

Urakut läge

Neurologerna bedömer att läget på kliniken är urakut. De kan inte längre garantera patientsäkerheten för de akut sjuka patienterna som behöver bli inlagda för neurologisk sjukdom.

Det rör sig om patienter med sjukdomar som akut stroke, epileptiska anfall, ALS och MS-relaterade akuta skov, svåra neuromuskulära sjukdomar, avancerad Parkinson eller svårbehandlad huvudvärk.

Sjuksköterskorna flyr

Läkarna tar nu strid för sjuksköterskornas löner och menar att sjukhusledningen måste göra undantag från de restriktiva lönenivåerna som finns för sjuksköterskor i Stockholms läns landsting, enligt läkarnas brev till ledningen.

– Den egna klinikledningen borde få arbeta med lönerna för att hålla kvar sjuksköterskor. Som det nu är styr HR, eller den ännu högre ledningen, lönerna, säger Anneli Kask Löfstedt.

Överbeläggningar och övertid

Andra orsaker till att sjuksköterskorna flyr kliniken är de ständiga och ökande överbeläggningarna och de beordrade extrapassen.

– Redan i april hade sjuksköterskorna slagit i taket för vad som är tillåtet att arbeta övertid. Om de dessutom inte kan få ta ut sina semestrar, som alla har rätt till i Sverige, när de vill så slutar de.

Karolinskas sjukhusledning var snabba med att presentera en åtgärdsplan som svar till neurologen. Men de lyfter inte fram någon specifik lönesatsning för sjuksköterskorna där.

Organisatoriska förändringar

Sjukhusledningen inleder åtgärdsplanen med att konstatera att det minskade antalet vårdplatser beror just på svårigheten att bemanna med sjuksköterskor. Sedan går ledningen in på vilka organisatoriska förändringar som ska göras för att bibehålla en patientsäker vård.

  • Patienter med akut neurologisk sjukdom ska kunna läggas in på sjukhusets akutvårdsavdelningar.
  • Geriatriska avdelningen viker från nästa vecka extra platser för de patienter med neurologiska sjukdomar.
  • Samverkan mellan Karolinska i Huddinge och Solna, samt de övriga sjukhusen inom SLL.

– Det blir bara en dominoeffekt av dessa förslag. De övriga avdelningarna och sjukhusen har samma problem med stängda vårdplatser och överbeläggningar på de vårdplatser som hålls öppna. Sös och Danderyd vårdar i princip bara strokepatienter.

Utreds på akuten

I sjukhusledningens skriftliga redovisning av åtgärder beskrivs också vad som görs för att lösa bemanningen på kort och lång sikt:

”Vi har fokus på att få en bättre arbetsmiljö, öka utbildningsmöjligheter för sjuksköterskor, hälsosammare arbetscheman samt arbete med löneutveckling.”

Ledningen poängterar också att flertalet neurologiska patienter som kommer till akuten utreds på akuten och får behandling direkt, utan behov att läggas in för vård.

Men Anneli Kask Löfstedt tycker inte det resonemanget håller.

– Akuten är inte rätta platsen att ge behandlingen. Men det har ju blivit så att för att det inte finns några vårdplatser att skicka patienterna till. Dessutom skickas många patienter hem som vi för 4-5 år sedan hade valt att lägga in.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida