Beroendevård

Läkemedel mot adhd säljs illegalt

Läkemedel mot adhd säljs illegalt
Endast en liten del av den olagliga droghandeln med adhd-medicin utgörs av tabletter som smugglats in från andra länder. Arkivbild. Socialstyrelsen

Olaglig handel med adhd-läkemedlet metylfenidat har blivit allt vanligare. Merparten av tabletterna kommer från den svenska vården, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

I takt med att allt fler personer får adhd-läkemedel förskrivet från sjukvården har polisens beslag av det vanligaste medlet, metylfenidat, ökat. Från runt 150 tabletter i början av 2000-talet till omkring 7 000 tabletter om året de senaste åren.

– Utvecklingen tyder på att det har blivit lättare att få tag i dessa läkemedel på den illegala drogmarknaden, även om de beslagtagna tabletterna utgör en liten del av den totala mängden som skrivs ut. Därför har vi undersökt var läkemedlen kommer ifrån genom att spåra i vilket land de sålts, säger Daniel Svensson, projektledare för Socialstyrelsens rapport, i ett pressmeddelande.

Flera olika vårdgivare

Enligt rapporten hämtade omkring 50 000 vuxna ut något adhd-läkemdel från apotek 2016. En tredjedel av de vuxna som ordinerats metylfenidat fick samtidigt flera andra narkotiska preparat, som ångestdämpande bensodiazepiner och smärtstillande opioider. I den gruppen var det också vanligt att de fick läkemedel förskrivna från flera olika läkare på olika vårdcentraler.

Socialstyrelsen vill med rapporten uppmana sjukvården att vara uppmärksam på signaler om att metylfenidat missbrukas.

– Det är exempelvis viktigt att förskrivningen sker under kontrollerade former och att sjukvården har fastställda rutiner för att löpande utvärdera varje patients behandling. Med den kommande nationella läkemedelslistan kommer varje behandlande läkare också att få bättre överblick över patientens alla läkemedel, säger Daniel Svensson. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida