Läkemedelsfel vanligare bland manliga sjuksköterskor

Läkemedelsfel vanligare bland manliga sjuksköterskor
Läkemedelsfel är vanligare bland manliga sjuksköterskor visar en ny doktorsavhandling. Foto: Colourbox

Det vanligaste felet sjuksköterskor gör är att ge felaktig dos. Manliga sjuksköterskor och de som är oerfarna anmäls oftare för läkemedelsfel än andra.

Det visar en avhandling vid Karolinska institutet som skrivits av sjuksköterskan Monica Bergqvist.

Att misstag görs beror på slarv, glömska eller brist på uppmärksamhet på individnivå. På systemnivå handlar det om stress, att man har för mycket att göra.

De fel som nyutexaminerade och oerfarna sjuksköterskor gör beror oftast på att de blandar ihop olika patienter eller ger medicinen på fel sätt.

Manliga sjuksköterskor visade sig vara mer benägna att handla utanför sina befogenheter, som att ge ett läkemedel utan ordination eller att ge en större dos än vad som ordinerats. Det var också vanligare att manliga sjuksköterskor som begick fel hade någon form av missbruk eller sjukdom.

Avhandlingen visar också att de flesta misstagen (82%) inte orsakade någon skada för patienten.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida