Utredda fall

Lånade ut narkotikaklassade tabletter till okända kolleger

Lånade ut narkotikaklassade tabletter till okända kolleger
Sjuksköterskan var den enda på vårdenheten som under 2015 lånade ut en stor mängd narkotikaklassade läkemedel till andra avdelningar. Arkivbild: Mostphotos

En sjuksköterska i Värmland har polisanmälts för misstanke om omfattande narkotikastölder på arbetsplatsen. Själv hävdar sjuksköterskan att hon lånat ut läkemedlen till okända kolleger på andra avdelningar.

Vårdgivaren har polisanmält sjuksköterskan men även gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Av förbrukningsjournalerna för narkotika på avdelningen framgår att sjuksköterskan under 2015 lånade ut totalt 640 tabletter Zolpidem och Zopiklon.

Hundratals tabletter

Båda läkemedlen är narkotikaklassade och används bland annat som sömnmedel. De har liknande egenskaper som andra bensodiazepiner som verkar lugnande och sövande.

Totalt ska hon ha lånat ut dessa drygt 600 tabletter vid 71 olika tillfällen.

Sjuksköterskan har berättat att det dagligen ringde personal från andra avdelningar som vill låna läkemedel. Vad sjuksköterskorna som lånade dem hette kommer hon inte ihåg eftersom de flesta bara sa sitt förnamn och hon själv inte träffade dem. I stället var det någon från transport som kom och hämtade tabletterna.

Men enligt transportavdelningen hade de under det året endast ett enda uppdrag åt den avdelning där sjuksköterskan arbetar. Och på de vårdenheter som sjuksköterskan sagt sig ha lånat ut läkemedlen finns inga uppgifter införda i narkotikajournalen om att de skulle ha lånat läkemedel från någon annan enhet.

Falska personnummer

Sjuksköterskan har berättat att hon tyckte att det var så konstigt att så mycket läkemedel lånades ut och att hon därför började begära personnummer på patienterna. När vårdgivaren kontrollerade saken visade det sig att det inte existerade några människor med de personnummer som sjuksköterskan angett i narkotikajournalen.

Enligt det beslut som fattats av Ivo riktas ingen kritik mot sjuksköterskan för att hon eventuellt kan ha använt läkemedlen för eget missbruk eller exempelvis försett andra missbrukare med narkotikaklassade läkemedel.

Det sjuksköterskan kritiseras för i nuläget är att hon inte rapporterat sina misstankar om utlåningen av läkemedlen till andra vårdenheter. Sjuksköterskan har förklarat att hon själv tyckte att det var något konstigt med utlåningen men att hon tyckte att det var svårt att ta upp problem med sin chef.

När Ivo kontaktade polisen hade utredningen ännu inte påbörjats. Men myndigheten poängterar att om sjuksköterskan döms för brott så kan en ny granskning av sjuksköterskans yrkesutövning inledas.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-9280/2016-19.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida