Längst väntetider till akuten vid de stora sjukhusen

Längst väntetider till akuten vid de stora sjukhusen
Socialstyrelsen redovisar hur väntetiderna har utvecklats mellan 2010 och 2013 i en ny rapport. Arkivbild: Anders Olsson

Väntetiderna skulle minska - men i stället har de ökat, visar Socialstyrelsens kartläggning.

11 december 2013

Det går inte åt rätt håll när det gäller väntetiderna på landets akutmottagningar. Den totala vistelsetiden på en akutmottagning är i snitt 2 timmar och 46 minuter, en ökning med 18 minuter sedan 2010.

Det visar Socialstyrelsens kartläggning av väntetiderna på Sveriges 70 akutmottagningar vid sjukhus mellan 2010 och våren 2013.

Sahlgrenska har längst väntetider

Socialstyrelsen har använt sig av två mått i kartläggningen: tiden fram till att patienten blir undersökt av läkare samt den totala tid en patient vistas på akutmottagningen.

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har de längsta väntetiderna för båda sätten att mäta. I Piteå och Bollnäs behöver patienterna bara vänta i snitt 20 minuter på att få träffa en läkare.

Ett fåtal når 4-timmarsmålet

En majoritet av landstingen har satt som mål att den totala vistelsetiden inte får överstiga fyra timmar för 90 procent av patienterna. Endast sju akutmottagningar uppnår sina mål.

Stora akutmottagningar som tar emot många patienter har längst väntetider. Det tycks finnas en gräns för när alltför många patienter på akutmottagningen gör det svårt att upprätthålla ett effektivt arbetssätt, är Socialstyrelsens slutsats.

Äldre är länge på akuten

Patienter som är 80 år och äldre får vänta kortare tid än andra akutbesökare på att få träffa en läkare. Samtidigt är deras totala vistelsetid 30 minuter längre än för alla andra besökare.

– Det är oacceptabelt. En sådan skör patientgrupp ska inte behöva vara på akuten så länge. Vi kommer att följa upp detta noga på flera sätt, säger Mats Granberg, utredare vid Socialstyrelsen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida