Sjukvårdens ekonomi

”Långt ifrån en satsning värdig vår kunskap”

”Långt ifrån en satsning värdig vår kunskap”
Hanna Persson har jobbat tio år inom intensivvården och anser sig i dag tjäna 10 000 kronor för lite.

När regionernas skatteintäkter minskar måste löneökningar i vården bekostas genom neddragningar. Frågan är hur långt det räcker. I Örebro har flera specialistsjuksköterskor redan lämnat intensivvården på grund av den dåliga löneutvecklingen.

29 november 2019

– Arbetsgivarna har länge levt på vår lojalitet, men tiden då man stannande enbart för att jobbet var roligt håller på att försvinna. Mina kolleger vill inte sluta, intensivvården är det roligaste de vet, men löneutvecklingen är så pass dålig att de gör det ändå, säger Hanna Persson, specialistsjuksköterska på iva i Örebro.

Vårdfokus har tidigare berättat att endast två regioner klarar sin sjukvårdsbudget i år, och att 17 av 21 regioner behöver göra besparingar inom vården nästa år.

Flera regioner ökar budgeten för sjukhusvården nästa år, men det täcker i många fall inte de ökade utgifterna. I Region Örebro ges det inte några extra pengar alls för löneökningar under kommande år.

Läs även: Stora besparingar väntar inom vården nästa år

Många har slutat

Hanna Persson, specialistsjuksköterska på intensivvårdsavdelningen, iva, vid Universitetssjukhuset Örebro, och fackligt förtroendevald för Vårdförbundet, är djupt oroad över utvecklingen. Hon behöver 13-14 nya sjuksköterskekolleger för att samtliga åtta vårdplatser på iva ska kunna öppnas. I dag är två platser stängda.

Flera sjuksköterskor på iva har slutat, bland annat på grund av den dåliga löneutvecklingen som gör att personalen känner sig undervärderad. De vårdar svårt sjuka människor, allt ifrån små barn till trauman och neurokirurgiska patienter. Och de handhar potenta läkemedel. Dessutom jobbar de mycket kvällar, helger och nätter. Det behöver kompenseras i pengar, menar Hanna Persson, men hon tycker att regionen inte lyssnar på varningsropen.  

Går till andra arbetsgivare

– Att lämna regionen och byta till arbetsgivare inom kommun eller det privata är enda sättet att höja lönen. Resultatet blir en personalrotation inom vården som inte gagnar någon – allra minst patienterna, säger Hanna Persson.

Region Örebro har hittills inte använt sig av hyrsjuksköterskor, och strategin består. Två vårdplatser stängdes i våras i syfte att förbättra sjuksköterskornas arbetssituation, tidigare hade de fått jobba mycket övertid. Men åtgärden har lett till att det inte finns så mycket marginaler, personalen kan fortfarande beordras in när samtliga åtta vårdplatser behöver hållas öppna.

Risker vid transport

Det har även lett till ett ökat antal transporter till andra intensivvårdsavdelningar på grund av resursbrist. För sjuksköterskorna innebär förberedelserna av transporter en ökad stress och större vårdtyngd. Inte minst på grund av att det medför mer administrativt arbete.    

– I samma stund som vi börjar flytta en patient till ett annat sjukhus upphör intensivvården. Det är väldigt riskabelt och studier visar på en ökad mortalitetsrisk. Det är märkligt att regionen ser det här som en lösning, i stället för att satsa på oss specialistsjuksköterskor, säger Hanna Persson.

Har 10 000 för lite

Hon hade stora förhoppningar inför årets lönerevision. Region Örebro hade utlovat en särskild satsning på specialister, samtidigt som Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kommit överens om att lyfta särskilt yrkesskickliga.

Det slutade med mellan 850 och 1 300 kronor mer i lön för knappt hälften av sjuksköterskorna på iva. Resten ansågs vara särskilt yrkesskickliga och fick ett tillägg som gjorde att de landade på mellan 1 500 och 1 900 kronor mer i lön. Hanna Persson var en av dem som hamnade i det högre spannet.

— Jag har nu 35 400 kronor i månadslön. Efter tio år inom intensivvården. Jag anser mig ligga ungefär 10 000 kronor för lågt. Det här är långt ifrån en satsning som är värdig vår kunskap och erfarenhet. Nu måste politikerna skjuta till mer pengar, säger Hanna Persson.

Neddragningar väntar

Lone Atterstig, förhandlingschef i Region Örebro, bekräftar att det varit svårt för chefer i vården att förhålla sig till begreppet särskilt yrkesskicklig i årets löneöversyn.

– Vi har satsat på Vårdförbundets yrkesgrupper i många år, och gör så även nu. Men inte utifrån Vårdförbundets förväntningar om 10 000 kronor på tre år. Det finns inga siffror angivna i avtalet, säger Lone Atterstig.

Frågan är hur det blir med de särskilt yrkesskickliga kommande år, när det inte ges några tillskott i budgeten för löneökningar? I Region Örebro pågår det just nu en omfattande inventering av personal och löner.

– När den är klar, framåt januari-februari, måste regionledningen ta en diskussion om vad vi har råd med och vilka kompetenser som behövs. Ska vi satsa på vissa yrkesgrupper eller rekrytera personal så måste det finansieras genom någon form av neddragning eller effektivisering, säger Lone Atterstig.

Vårdfokus artikelserie om ekonomi

Vårdfokus har ställt en rad frågor till samtliga 21 regioner om det ekonomiska läget i vården. Vilka behöver göra besparingar och inom vad? Hur påverkar det arbetsmiljön, patientsäkerheten, tillgängligheten till vård och möjligheten till löneökningar framöver?

Utifrån svaren gör vi en artikelserie där forskare, SKL, Vårdförbundet och Vårdpersonal kommer till tals. Det blir lokala nedslag i bland annat Kronoberg, Örebro och Halland.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida