Vårdfokus granskar

Lärare lämnar Sophiahemmet högskola i protest

Lärare lämnar Sophiahemmet högskola i protest
Högskolan har sin verksamhet i Sophiahemmets lokaler i centrala Stockholm. Foto: TT

Nästan alla specialistutbildade sjuksköterskor har i protest sagt upp sig som lärare på programmen för ambulans- och akutsjukvård vid Sophiahemmet högskola i Stockholm. Höstens intag till ambulansutbildningen är inställt.

– Det här är oerhört illa skött. Men ingen vågar tala öppet om det. När den programansvarige på ambulansutbildningen tvingades lämna sin tjänst på stående fot belades hon med yppandeförbud av ledningen. Vi är alla skrämda till tystnad, säger en av lärarna som vill vara anonym till Vårdfokus.

För drygt ett år sedan tillträdde läkaren och adjungerade professorn Johanna Adami som ny rektor för anrika Sophiahemmet högskola. Skolan har i mer än 130 år utbildat sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor.

Ganska omgående inleddes en omorganisation som bland annat innebär att de programansvariga numera ska ha disputerat.

Ambulansutbildningen saknar lärare

Ambulansprogrammet startades 2007 av Eva Styrwoldt som är specialistutbildad anestesi- och ambulanssjuksköterska. Hon har ansvarat för programmet sedan dess. Enligt källor som Vårdfokus pratat med sade hon upp sig efter att hon fått besked om att programansvaret i fortsättningen skulle ledas av någon annan.

Innan uppsägningen hann träda i kraft blev hon enligt flera personer som Vårdfokus varit i kontakt med uppkallad till rektorn. De berättar hur Eva Styrwoldt på stående fot entledigades från sin tjänst samtidigt som hon belades med yppandeförbud. 

I dag leds ambulansprogrammet av en icke specialistutbildad sjuksköterska som har disputerat på ett helt annat område än ambulanssjukvård.

Två av de specialistsjuksköterskor som tillsammans med Eva Styrwoldt undervisade på ambulansutbildningen har också sagt upp sig.

En av dem är sjukskriven för psykosociala besvär.

Den fjärde specialistutbildade läraren på ambulansutbildningen har inte sagt upp sig men är långtidssjukskriven. 

Det här innebär att ambulansutbildningen och de cirka 60 studenter som för närvarande går den inom kort i princip står utan lärare. Den 1 april tillträdde dock en specialistutbildad lärare på halvtid.

Det planerade höstintaget till utbildningen har stoppats.

Inga specialister i akutsjukvård

För nio år sedan skapade specialistsjuksköterskan Anders Widmark Sophiahemmets specialistutbildning i akutsjukvård. När han i mitten av maj lämnar sin tjänst kommer utbildningen att stå helt utan specialistsjuksköterskekompetens i programteamet.

– Ska vi utbilda specialistsjuksköterskor räcker det enligt min mening inte med enbart lärare som är akademiskt skolade, de måste också ha klinisk erfarenhet som specialistsjuksköterska inom det område som de undervisar i, säger Anders Widmark.

Uppfattar du det som att du har tvingats att säga upp dig?

– Nej. Men jag är av den övertygelsen att man ska vara specialistsjuksköterska om man ska leda och driva ett specialistsjuksköterskeprogram.

Kvar på akutvårdsprogrammet, där cirka 80 studenter går för tillfället, finns nu två lärare. Ingen av dem har specialistkompetens.

Studenterna oroliga

I ett brev till rektorn och ledningsgruppen för Sophiahemmet vädjar studenter om att få behålla Anders Widmark.

De säger sig ha förståelse för att en programansvarig ska vara vetenskapligt skolad. Men de är oroliga för att den kliniska kompetensen ska gå förlorad. Studenterna föreslår därför att man låter programmet ledas av två personer: Anders Widmark som är specialistkunnig sida vid sida med en disputerad person.

Anders Widmark, som även är ordförande i Riksföreningen för akutsjuksköterskor, vill inte uttala sig om studenternas brev, även om han uppskattar deras stöd. Inte heller vill han säga något om hur han tror att utbildningen kommer att påverkas eller vilka beslut som tagits av andra lärare.

Läs också: Rektorn förnekar att lärare sagt upp sig

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida