Larmar för tryckskaderisk

5 mars 2014

På Akademiska sjukhuset i Uppsala prövas trycksensorer. Undersköterskor och sjukskö­terskor får träna på lägesändring hos friska 70-åringar med olika vikt. Trycksensorerna finns under lakanet och är kopplade till en monitor som skannar tryckpunkter, där trycket är för stort. Metoden kan bli ett alternativ till dyra sängar för högriskpatienter. Nästa steg blir att pröva metoden på ”riktiga” patienter. ?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida