Linköpings akut: ”Vi blir bättre bemannade 2012”

Julens bemanningskaos ska inte upprepas, enligt Monika Söderholm som är vårdenhetschef på akuten på Linköpings universitetssjukhus. Till hösten hoppas hon att en ny arbetstidsmodell är förhandlad och klar, med bättre bemanning som resultat.

Målet nu är att ledningen tillsammans med facket ska skapa en bättre arbetssituation på akuten, berättar Söderholm.

– Till hösten hoppas vi ha en arbetstidsmodell  klar där personalen får mer tid till återhämtning mellan passen, vi har goda intentioner, säger hon.

Just nu skolas nyanställda sjuksköterskor in, vilket ska verka stabiliserande. Målet är att inte uppleva situationen som uppstod kring jul igen. Bemanningskaoset berodde på att 27 sjuksköterskor har slutat sedan våren 2010. Dessutom begärde fem föräldraledigt i julas. Därtill var två sjuksköterskor långtidssjukskrivna och så har det varit en stor omsättning på vikarier.

– Det blev tungt för den personal som stannat kvar, säger Monika Söderholm.

Efter, som Monika Söderholm säger, mycket knep och knåp nådde de en grundläggande bemanning som inte äventyrande patienternas säkerhet.

­– Personalen ställde upp mangrant, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida