Löftet om 2 500 mer drogs tillbaka

Löftet om 2 500 mer drogs tillbaka
Linda Andersson är nöjd med den hjälp hon fick att få igenom sin utlovade lön. Foto: Anders Olsson

Linda Andersson ?i Malmö hade fått en påskrift om ?höjd lön efter specialistutbildningen, men arbetsgivaren ändrade sig. ?Då tog hon strid.

Efter tio års arbete som intensivvårdssjuksköterska på Skånes universitetssjukhus i Malmö ville Linda Andersson vidare. Hon kom in på en utbildning till anestesisjuksköterska och kom överens med arbetsgivaren om att därefter börja på anestesienheten. ?

Ett kontrakt skrevs som gav henne 19 000 kronor i månaden under utbildningen samt höjd lön efter examen, med 2 500 kronor i månaden från den 1 september i år.??

Men när utbildningen var klar vägrade arbetsgivaren att höja lönen. Som skäl angavs att hon med sin tidigare specialistexamen redan hade en hög lön, 35?800 kronor i månaden.?

— Min reaktion var att oavsett ålder måste man kompenseras med rätt lön. Det är jättebra att nyutexaminerade får en hög lön, men man måste också kompensera för ålder, erfarenhet och utbildning, säger Linda Andersson, som tog kontakt med Vårdförbundet.?

Ett tydligt kontraktsbrott, ansåg Vårdförbundet i Skåne, och begärde omedelbart en överläggning med arbetsgivaren.

?— Egentligen tycker jag att det här borde ha kunnat rättas till genom ett telefonsamtal. Tyvärr gick inte det, säger förbundsombudsmannen Janet Parmvi.?

Hon anser att arbetsgivaren med sin vägran signalerar att Region Skåne, trots den rådande sjuksköterskebristen, inte ens värnar de egna medarbetarnas intressen för att lösa bristen inom vissa områden.?

Vid överläggningen gjorde arbetsgivaren en pudel tämligen omgående och konstaterade att kontraktet gäller. Lönen höjs därmed som överenskommet.

?— Jag har fått en fantastisk hjälp från Vårdförbundet. Jag hade förmodligen aldrig tagit mig igenom detta på egen hand, säger Linda Andersson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida