Arbetsmiljö

Personalen sjuk av miljön på psykiatrihuset i Lund

Personalen sjuk av miljön på psykiatrihuset i Lund
Sedan inflyttningen i psykiatrihuset i Lund har många av de anställda fått besvär med bland annat luftrören. Foto: Anders Olsson

Astma, lunginflammationer, näsblod och trötthet. Något verkar allvarligt fel med inomhusmiljön i psykiatrihuset i Lund. Nu hotas vårdgivaren med böter på 100 000 kronor.

Hösten 2013 flyttade cirka 500 medarbetare inom vuxenpsykiatrin i Lund in i ett nytt stort psykiatrihus på Baravägen i norra Lund. Det gamla landstingshuset hade byggts om och byggts till för att kunna samla all vuxenpsykiatrisk verksamhet under ett och samma tak.

Redan ett par veckor efter inflyttningen började personalen klaga på besvär i luftvägarna och slemhinnorna. Under det senaste året har besvären eskalerat med spontana näsblödningar, flera mykoplasma-pneumonier (lunginflammationer) och minskad lungkapacitet.

Flera medarbetare har utvecklat astma och allergier och folk klagar över täthet i bihålorna, problem med nästäppthet, snuva och huvudvärk.

Lungskador

Hos några av dem som blivit sjukskrivna för sina besvär har lungskador med nedsatt lungfunktion påvisats.

En nyligen genomförd enkätundersökning som besvarats av 410 anställda visar att 78 procent upplever luftkvaliteten som dålig.

  • 22 procent har eller har haft astma.
  • 33 procent har eller har haft hösnuva.
  • 30 procent har eller har haft eksem.

Enligt Jon Davidsson, psykiatrisjuksköterska och huvudskyddsombud för Vårdförbundet, har flera i personalen omplacerats inom byggnaden. När det inte har hjälpt har en del valt att säga upp sig.

Fick lunginflammation

– Det går ju inte säkert och säga var det kommer från. Men själv drabbades jag och två av mina kolleger inom loppet av ett halvår och oberoende av varandra av mykoplasma-pneumonier, vilket är ganska ovanligt, säger han.

– Föreläggandet från Arbetsmiljöverket är en seger för oss. Vi har påtalat problemen under flera år utan att det har hänt speciellt mycket från arbetsgivarens sida, säger Jon Davidsson. Foto: Anders Olsson

Problemen är så omfattande att Vårdförbundet och de andra fem fackförbunden som finns representerade i huset i höstas skickade en gemensam arbetsmiljöanmälan till arbetsgivaren. Det de var mest missnöjda med var att de inte hade fått ta del av de undersökningar av inomhusmiljön som hade gjorts och inte heller fick ta del av dokumentationen kring det systematiska arbetsmiljöarbetet, trots att de hade begärt det.

– Vi har inte fått veta vad som händer i den här processen och av det lilla som vi fått till oss kan vi inte se att man gjort speciellt mycket för att komma tillrätta med problemen. Vi vill så klart veta hur man ska gå vidare, säger Jon Davidsson.

I sin arbetsmiljöanmälan krävde skyddsombuden att förhållandena i material, golv och väggar snarast skulle undersökas och att samtliga medarbetare skulle erbjudas en hälsoundersökning.

Missnöjda med arbetsgivarens svar

Arbetsgivaren svarade att man först skulle låta medarbetarna besvara en enkät om sina upplevda problem innan man kunde gå vidare med andra åtgärder.

Skyddsombuden var inte nöjda och skickade därför sin anmälan vidare till Arbetsmiljöverket, som i december förra året gjorde en inspektion.

Nyligen kom myndighetens svar i form av ett föreläggande. Senast den 26 maj i år ska arbetsgivaren ha presenterat en handlingsplan där det framgår vilka åtgärder som ska göras för att lösa problemen. Annars riskerar arbetsgivaren att dömas till att betala ett vite på 100 000 kronor.

Arbetsmiljöverket poängterar att medarbetarna och skyddsombuden ska ges möjlighet att medverka i arbetet med upprättandet av handlingsplanen. De ska få vara med och påverka vilka åtgärder som kan behöva göras för att inte fler ska drabbas av ohälsa i väntan på att problemen med inomhusmiljön är lösta.

Kartlägger hälsan

Yvonne Rosberg är tillförordnad verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Lund. På frågan vad arbetsgivaren gör för att inte fler medarbetare ska bli sjuka berättar hon att det pågår en kartläggning för att ta reda på orsakerna till att en del av medarbetarna inte mår bra av inomhusmiljön.

– Vi kommer att vidta åtgärder efterhand som vi hittar orsakerna. Dessutom kartläggs varje medarbetare för att se vilka som har eller har haft symtom, vilka som har varit på företagshälsovården och vilka som behöver komma dit, säger hon.

Hon medger att arbetsgivaren initialt brast i att ge skyddsombuden en samlad information om processen.

– Det har vi rättat till. Vi arbetar nu tillsammans med skyddsombuden, fastighetsförvaltare, fastighetsägare, extern konsult och företagshälsovården för att få bästa möjliga resultat, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida