e-hälsa

Måns app hjälper unga med adhd att medicinera rätt

Måns app hjälper unga med adhd att medicinera rätt
Måns Lööf är sjuksköterska och numera digitalutvecklare inom bup och barn- och ungdomshabiliteringen i Region Gävleborg. Foto: Micke Lundström

Vid medicinering av barn och ungdomar med adhd är det viktigt att de regelbundet följs upp under den första tiden. Men det behöver inte nödvändigtvis ske genom upprepade besök på bup-mottagningen. I Gävleborg använder de unga en app i stället.

16 januari 2019

– Vi har haft väldigt positiva resultat. Inte en enda av de 40 patienter som ingått i pilotprojektet har varit missnöjd med appen. Framför allt uppskattas den av föräldrarna, som i regel är de som gör registreringarna. De känner sig trygga.

Det säger sjuksköterskan Måns Lööf som arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin sedan 1996.

Genom åren har han träffat åtskilliga barn och ungdomar som sätts in på mediciner mot adhd. För att ställa in rätt dos har föräldrarna och barnen vid upprepade tillfällen tvingats ta sig till bup-mottagningen för registrering av blodtryck, puls och eventuella biverkningar.

Ersätter rutinbesök

För vården är det rena rutinbesök som inte tar mer än en kvart. Men det är besvärligt för barnen och deras föräldrar som måste ta ledigt från skolan och arbetet och ibland resa väldigt långt. Ibland upp till sex gånger under ett par månaders tid.

För att underlätta för dem tog Måns Lööf kontakt med ett företag i Skåne som hjälpte honom att ta fram en mobilapp med vilken barnen och föräldrarna själva kan rapportera in puls, blodtryck och eventuella biverkningar.

Erbjuds alla

Sedan ett år har 40 barn och ungdomar i åldrarna 8–18 år deltagit i ett pilotprojekt för att utvärdera Hipr, som appen heter. Resultaten har varit så bra att man nu beslutat att erbjuda den till alla unga i Gävleborg som som sätts in på läkemedel mot adhd.

Appen Hipr finns för nedhämtning i Apple store och Google play. I dagsläget kan den endast användas av ADHD-patienter i Gävleborg.

– Genom appen kan vi snabbare än tidigare se om medicineringen har effekt eller inte. Vid enstaka besök utgår barnen ofta från hur de mår just den dagen. Med appens hjälp kan vi följa deras mående dag för dag under en längre tid, säger Måns Lööf som numera har en tjänst som digitalutvecklare inom bup och barn- och ungdomshabiliteringen i Gävleborg.

Andra läkemedel

Enligt Måns Lööf har flera andra regioner varit intresserade av appen och funderat på att börja använda den.

Själv tror han att den skulle kunna vidareutvecklas och användas för många andra typer av läkemedel som sätts in på patienter och där det är viktigt med uppföljning.

– Vi har börjat föra diskussioner med bup och vuxenpsykiatrin om man skulle kunna ha en liknande app för patienter som sätts in på antidepressiva läkemedel.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida