Internationell hälsa

Massvaccination mot polio

Massvaccination mot polio
I samband med massvaccinationer ges poliovaccinet som droppar i barnets mun. Arkivbild: TT

I dag startar en av de största vaccinationskampanjerna någonsin i Afrika. 190 000 hälsoarbetare kommer under en vecka resa runt i 13 afrikanska länder för att vaccinera över 116 miljoner barn mot polio.

Samtidigt som tidigare vaccinationskampanjer lyckats utrota polio från stora delar av världen i Europa, Nord- och Sydamerika finns det fortfarande några få länder där polio lever kvar. I Pakistan och Afghanistan har spridningen aldrig upphört helt och förra året drabbades fyra barn i Nigeria av förlamning efter att ha insjuknat i polio. Det finns även flera länder i Afrika, Mellanöstern och Asien som anses sårbara eftersom vaccinationstäckningen är relativt låg och väpnade konflikter sätter käppar i hjulen för sjukvården.

Gemensam satsning

Eftersom viruset har hög smittsamhet finns det en oro att det ska spridas till länder som ligger nära Nigeria. Därför har nu 13 länder i Afrika gått samman för att under en vecka försöka vaccinera alla barn under fem år. I dag måndag började de 190 000 hälsoarbetarna att, till fots eller med cykel, ta sig från hus till hus för att nå de 116 miljoner barnen.

Det här är polio

Polio är ett virus som sprids via förorenat vatten och i mindre grad livsmedel och orsakar en tarminfektion som kan sprida sig till blodomloppet och vidare till nervsystemet.

Många får inga symtom alls, men tio procent av de infekterade får feber, huvudvärk, illamående och kräkningar. Hos en procent av infekterade personer kan symtomen inom några dygn följas av förlamningar i armar, ben och andningsmuskulatur.

En av 200 infekterade får permanent förlamning. Om andningsmuskulaturen drabbas är risken för dödlig utgång stor.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida