Sparkrav

Måste spara – nu får alla jobba varannan helg

Måste spara – nu får alla jobba varannan helg
Roger Bergebo tror att de åtgärder som vidtas för att få ner kostnaderna i Region Jämtland Härjedalen kan leda till personalflykt. Foto: Ulf Huett

Region Jämtland Härjedalen ska på kort tid spara 100 miljoner kronor. För att klara det tvingas personalen på Östersunds sjukhus arbeta varannan helg. Vårdförbundet anser att beslutet är kontraproduktivt och kommer att leda till att medarbetare säger upp sig.

– Vi har redan fått signaler om medlemmar som pratar om att avsluta sina anställningar för att i stället söka sig till bemanningsföretag, säger Roger Bergebo som är ordförande i Vårdförbundets avdelning i Jämtland.

I mitten av april berättade regiondirektören Hans Svensson att en ekonomisk krisledning tillsatts i syfte att snabbt få ner kostnaderna inom Region Jämtland Härjedalen. En vecka senare beslutade regionstyrelsen att godkänna merparten av de förslag som lagts fram.

Minskar med 100 anställda

Det innebär bland annat att:

  • Antalet medarbetare ska minska med cirka 100 personer, främst visstidsanställda.
  • Anställningsstopp införs i hela regionen. Enda undantaget är medarbetare som ska ersätta inhyrd personal.
  • En hälsocentral i invandrartäta Torvalla stängs till sommaren, Kälarne hälsocentral omvandlas till filial och distriktssköterskemottagningen i Ås avvecklas.
  • Scheman med arbete varannan helg införs på hela Östersunds sjukhus. De som berörs är främst undersköterskorna, sjuksköterskorna och barnmorskorna.

Även om Vårdförbundets grupper kanske inte drabbas direkt av personalneddragningarna tror Roger Bergebo att det kommer påverka arbetsmiljön indirekt. Om man exempelvis drar in på personal som sköter transporterna, påfyllnaden av förråden, kosthanteringen och andra kringuppgifter måste någon annan utföra dem.

– Ska sjuksköterskor, barnmorskor eller röntgensjuksköterskor transportera patienter mellan vårdavdelningarna? Är det det man ska använda vår kompetens till, undrar han.

Jobb varannan helg upprör

Men det är främst den sista punkten i åtgärdslistan som fått Vårdförbundet i Jämtland att reagera. Enligt Roger Bergebo är det bara på akutmottagningen och kvinnokliniken som man i dag har scheman med tjänstgöring varannan helg. I övrigt arbetar de allra flesta helg var tredje vecka.

Roger Bergebo påpekar att det inte bara är på Östersunds sjukhus som personalen får sämre scheman utan inom alla dygnet runt-verksamheter i regionen.

– Våra medlemmar är arga och förbannade. Här pratar regionen om att man ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det här är så långt ifrån att vara attraktiv som det bara går, säger han.

 Han befarar att införandet av tjänstgöring varannan helg kan leda till ännu större svårigheter än i dag att behålla befintlig personal.

Regiondirektören inte överraskad

Regiondirektören har sagt sig ha förståelse för Vårdförbundets synpunkter.

– Det här är omvälvande och kontroversiella förslag och jag vet att många blir upprörda, sa Hans Svensson när åtgärderna presenterades.

Till Östersunds-Posten har han senare medgivit att införandet av tjänstgöring varannan helg kan leda till att folk slutar. På frågan om förändringarna inte bara gör att situationen förvärras på sikt har han svarat att de är tvungna att sänka kostnaderna. När det väl är gjort ska man kunna återgå till ett annat schema.

Uppvaktar politikerna

Vårdförbundet har uppvaktat samtliga partier i frågan, men har ännu inte lyckats nå Socialdemokraterna och Moderaterna som tillsammans styr i regionen.

– Vi kommer att fortsätta uppvakta dem. De ska inte få en lugn stund. Den här frågan kommer vi att påminna dem om fram till valet, säger Roger Bergebo.

Lördag den 12 maj planerar förtroendevalda från Vårdförbundet och Kommunal tillsammans med vårdpersonalen att hålla en protestmanifestation mot åtgärderna. Manifestationen ska hållas på Stortorget i Östersund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida