Medicinskt ansvariga sjuksköterskor väljer att lex Maria-anmäla Pascal

Patienter har missat doser och utsatts för stora risker med det nya ordinationssystemet Pascal. Det säger de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i Göteborg som nu gör en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen.

Sedan det nya ordinationssystemet för dosläkemedel infördes för en månad sedan har det utsatts för massiv kritik från stora delar av vård-Sverige.

Otydliga ordinationer

Chefläkarna i Kalmar anser att Pascal är ett allvarligt patientsäkerhetsproblem och har redan gjort en Lex Maria-anmälan. De bedömer risken för felmedicinering och allvarliga skador som stor. Chefläkarna i Östergötland kommer också att göra en anmälan enligt Lex Maria till Socialstyrelsen.

Även de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna inom Göteborgs kommun har beslutat sig för att lämna in en Lex Maria-anmälan.

– Systemet är rörigt och vi har haft stora problem här i början. Ordinationerna är otydliga och kommer i en helt annan ordning än tidigare. Borttagna mediciner blandas med nya ordinationer och skapar stor risk för felmedicinering, säger Maria Engman, mas på Tre stiftelser i Göteborg.

Patienter har missat doser

Hon berättar också att apoteken har haft stora problem med att leverera apodoser. Leveranser av mediciner har försenats och sjuksköterskor har själva fått gå runt till olika apotek för att få tag på livsnödvändiga mediciner.

– I flera fall har patienter missat doser och i andra fall har vi fått låna från annat håll för att patienter ska kunna få mediciner som de inte kan vara utan, säger Maria Engman.

De många störningarna gör att de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i Göteborg ser Pascal som en klar patientsäkerhetsrisk och därför lämnar de nu in en Lex Maria-anmälan.

– Det är bra att det är ett nationellt system och det sägs vara oerhört säkert när det fungerar som det ska, men det här borde man ha testat mycket mer innan det infördes. Själva genomförandet har stora brister, anser Maria Engman.

Problemet åtgärdat

Anders Törnblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Västerviks kommun, håller med om att det var problem med Pascal de första veckorna.

– Att även de läkemedel som var utsatta kom med på ordinationslistorna gjorde att det fanns risk för felmedicinering. Nu är det åtgärdat och vi tycker att det fungerar bättre, säger han.

Anders Törnblom tycker att ändå att han ser flera fördelar med det nya ordinationssystemet och att det är pedagogiskt och enkelt uppbyggt när man väl har lärt sig det.

– Det tar alltid lite tid att vänja sig vid ett nytt system, men eftersom vi hade förberett oss väldigt väl med utbildningar och tränat i det nya systemet innan det kom, så tycker jag ändå att det har gått ganska bra, säger han.

Förbättringar pågår

Företaget Inera AB har utvecklat it-systemet Pascal på uppdrag av kommuner och landsting. På sin hemsida meddelar företaget att några förbättringar redan är genomförda, till exempel så visas inte längre utsatta läkemedel på utskrifterna.

Flera andra uppdateringar av systemet planeras också och kommer att genomföras tidigare än vad som var planerat.

Vem har tillsynen?

Läkemedelsverket har uppmärksammat kritiken mot Pascal och säger att de flesta medicintekniska produkter samt IT-stöd som journalsystem omfattas av Läkemedelsverkets tillsyn. Men en del andra IT-system som exempelvis Pascal gör inte det och Läkemedelsverket öppnar nu för en diskussion om det kanske vore lämpligt att även det fanns inom verkets ansvarsområde.

För närvarande finns det två möjligheter att klaga för de som har problem med det nya systemet: antingen vända sig till leverantören av systemet eller till Socialstyrelsen om det rör sig om en risk för patientsäkerheten.

Fakta

Pascal är ett nationellt ordinationsverktyg som används för att ordinera dosdispenserade läkemedel. Ca 185 000 patienter omfattas och systemet används av landsting, kommuner och privata vårdgivare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida