Coronaviruset

Mer än 600 sjuksköterskor har dött av coronaviruset

Mer än 600 sjuksköterskor har dött av coronaviruset
Sjuksköterskor i Peru förbereder sig för ett arbetspass. Enligt ICN har mer än 600 sjuksköterskor dött av Covid-19. Foto: TT Bild

Internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, vill se en databas över hur många sjuksköterskor som insjuknat och dött i covid-19 och uppmanar världens länder att skydda vårdpersonal — som är hårt ansatt av covid-19.

I dagsläget finns det ingen enhetlig statistik över hur många inom sjukvården som insjuknat eller dött i covid-19. Men ICN har gjort en analys baserat på data från nationella sjuksköterskeföreningar, de officiella siffror som finns och medierapporter från ett begränsat antal länder. Analysen visar att mellan 230 000 och 450 000 sjukvårdsarbetare har insjuknat, och mer än 600 sjuksköterskor har dött.

Läs även: Sjuksköterska död efter att ha smittats av corona

— Florence Nightingale visste vikten av att använda statistik i kampen mot sjukdom. Den brist på statistik vi nu ser kan kosta många sjuksköterskors liv och det gör oss mindre kapabla att ta itu med andra pandemier i framtiden. Detta får inte tillåtas fortsätta, säger Howard Catton, chef på ICN, i ett pressmeddelande

Stor osäkerhet om skillnaderna

Enligt ICN pekar deras preliminära siffor på att det finns stora skillnader mellan länder när det gäller hur stor andel av de smittade som utgörs av vårdpersonal. I Singapore handlar det om 1 procent, i Irland över 30 procent. Och i en del länder med många sjuka, som Tyskland, har det varit få dödsfall.

Om det går att ta reda på vad skillnaderna beror på kan världen lära sig mycket, menar ICN. Organisationen vill att alla världens länder börjar samla in statistik till en gemensam databas. Den bör bestå av tillförlitliga, standardiserade och jämförbara data om alla infektioner, karantänperioder och dödsfall som är direkt eller indirekt relaterade till covid-19.

Läs även: ICN: Orimlig arbetsmiljö under coronakrisen

— Sjuksköterska verkar vara det farligaste yrket i världen just nu. Vi måste börja samla data för varje land och ta reda på exakt vad som händer som förklarar variationerna. Först då kan vi lära oss hur vi bäst skyddar våra sjuksköterskor och förhindra att dessa fruktansvärda siffror upprepas i framtiden, säger Howard Catton.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida