Region Skåne

Mer än fördubblar erbjudande om specialistutbildning

Region Skåne satsar extra på sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig med löneförmån till hösten. Antalet platser ökas från 70 till 170.

Utbildningsförmånen innebär att regionanställda sjuksköterskor får möjlighet att läsa en ettårig specialistutbildning och samtidigt få en förmån på 19 000 kronor i månaden.

Kostnaden för de hundra extra utbildningsplatserna beräknas bli cirka 11,5 miljoner kronor.

Beslutet fattades i går, onsdag, av en enig personalnämnd i Region Skåne.  År 2025 beräknas nämligen behovet av specialistsjuksköterskor i regionen ha ökat med cirka 2 000 personer, enligt ett pressmeddelande från regionen. Beslutet förklaras också av regeringens vilja att öka antalet utbildningsplatser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida