Miljöpartiet vill stärka masarnas ställning

Miljöpartiet vill stärka masarnas ställning

Mas-funktionen har tagits upp till debatt.

Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommunerna, mas, ska alltid rapportera kritik och synpunkter direkt till de beslutande politikerna. Det skriver Miljöpartiet på DN debatt i dag. De vill också se en lag om lägsta bemanning.

23 november 2011

Varje kommun ska ha skyldighet att ta fram egna miniminivåer om bemanning i äldreboenden. Bemanningskraven ska utgå från de riktlinjer som socialstyrelsen håller på att arbeta fram.

Det skriver Miljöpartisterna Gustav Fridolin och Agneta Luttropp på DN debatt i dag.

Förstärkt kontroll

De vill också ha en förstärkt kontroll av äldreomsorgen och föreslår att det ska finnas äldreomsorgsinspektörer i varje kommun som ska följa upp att både den egna och den upphandlade verksamheten följer uppsatta regler och avtal.

Masens ställning behöver också stärkas, anser Miljöpartiet.

”Kritik och synpunkter som framförs av mas ska alltid rapporteras direkt till de beslutande politikerna. Masen ska lyda direkt under den kommunala nämnd som har ansvar för äldreomsorgen”, skriver de.

Krav på översyn av mas

I måndags lyfte även Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro upp frågan om masarnas roll och menar att den måste ses över. I en intervju med Vårdfokus betonade hon masens oberoende och opartiska roll.

Flera personer har kommenterat inlägget och håller med om att mas-funktionen behöver ses över och att frågan om masar i privata vårdföretag måste diskuteras.

I dag är det upp till varje kommun att organisera ledningen för hälso- och sjukvården. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd för medicinskt ansvariga sjuksköterskor kan den medicinskt ansvariga sjuksköterskan inneha befattning som verksamhetschef i kommunens hälso- och sjukvård. Om det inte är så är mas underställd verksamhetschefen i kommunens hälso- och sjukvård.

Privat mas enligt reglerna

När ett äldreboende läggs ut på en privat entreprenör kan mas-uppgifterna antingen skötas av kommunens mas, eller av det privata företaget, som då anställer en egen medicinskt ansvarig sjuksköterska, enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Men eftersom kommunen fortfarande har huvudansvaret för att det bedrivs en god och säker vård, även när man lagt ut verksamhet på entreprenad, så kan det bli oklart vem som har ansvaret för tillsyn och för att rapportera missförhållanden.

Patrizia Bjerkegren, ordförande för Vårdförbundet Östergötland, anser att det definitivt behövs en förstärkning av mas-rollen och att man kan fundera på om det ska finnas en helt fristående mas-organisation som granskar likartat oavsett om det är kommunal eller privat verksamhet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida