Mindfulness och djupandning hjälpte sjuksköterskor med stressyndrom

Mindfulness och djupandning hjälpte sjuksköterskor med stressyndrom
Mindfulness har i flera studier visat sig fungera bra mot stress. Arkivbild: Colourbox

En studie på sjuksköterskor med posttraumatiskt stressyndrom visar att enkla övningar ger bra resultat.

Sjuksköterskor som är extremt utsatta för stress kan utveckla PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, ett tillstånd som orsakas av traumatiska upplevelser.

I en studie, där 28 sjuksköterskor från University of New Mexico Hospital ingick, testades om enkla övningar med mindfulness och kroppskännedom kan lindra symtomen. 22 av sjuksköterskorna var diagnostiserade med PTSD.

Hälften av sjuksköterskorna fick göra de guidade övningarna under en timme två gånger i veckan. Balans, stretching, djupandning, kroppskännedom och mindfulness ingick i programmet.

Efter åtta veckor hade gruppen som gjorde övningarna fått betydligt bättre kortisolnivåer och lägre poäng på PTSD-skalan, vilket tyder på att deras symtom minskat. I kontrollgruppen sågs inte samma positiva förändringar.

Sjuksköterskorna som gjorde övningarna ansåg inte bara att den upplevda stressen i deras dagliga liv minskade, utan rapporterade även att de sov bättre, kände sig lugnare och orkade med fritidsaktiviteter bättre.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida